Psychometrische eigenschappen van looptesten bij kwetsbare ouderen

Psychometrische eigenschappen van looptesten bij kwetsbare ouderen

De 2 minuten wandeltest (2 MWT) en de 10 meter looptest (10 MLT) zijn veelgebruikte testen om de loopvaardigheid en de gezondheidstoestand van ouderen in kaart te brengen. Voor zelfstandig wonende ouderen zijn dit betrouwbare en valide meetinstrumenten. Maar of dat ook geldt voor kwetsbare ouderen die in een verpleeghuis of met veel hulp nog…

Lees meer

Preventie van musculoskeletale klachten bij studenten verpleegkunde

Preventie van musculoskeletale klachten bij studenten verpleegkunde

Verpleegkundige is een fysiek zwaar beroep. Het verplaatsen van patiënten, een slechte werkhouding, trekken en duwen aan tilliften zorgen voor nek-, schouder- en rugklachten. Deze klachten doen zich al voor aan het begin van de verpleegkundige carrière, onder studenten en beginnende verpleegkundigen. Dat leidt tot ziekteverzuim en zelfs tot het stoppen met de opleiding. Terwijl…

Lees meer

Spierkracht verbeteren door wandelen en traplopen bij ouderen

Twee sportieve ouderen lopen buiten de trap af.

Traplopen kan voor ouderen een effectieve manier zijn om spierkracht te trainen. De auteurs van dit artikel onderzochten of het ook meerwaarde heeft op een wandelprogramma. Daarvoor verdeelden ze vijftien gezonde ongetrainde ouderen met een gemiddelde leeftijd van 69 jaar in twee groepen. De ene groep, bestaande uit vijf mannen en drie vrouwen volgde een…

Lees meer

Helpt oefentherapie tegen depressie bij ouderen?

Opgewekte oudere man na het sporten.

Dagelijks actief bewegen kan een depressie op afstand houden en depressieve symptomen verminderen. Maar hoe groot dat effect van beweging is, is niet helemaal duidelijk. De auteurs van dit artikel analyseerden gegevens uit gerandomiseerde onderzoeken naar het effect van beweeginterventies op depressieve symptomen bij ouderen. Ruim een kwart van de volwassenen heeft depressieve symptomen. Vooral…

Lees meer

Bewegen vermindert achteruitgang in cognitief en gedragsmatig fuctioneren bij dementie

Verwarde man die weinig aan bewegen doet.

Aerobe oefeningen kunnen de cognitieve achteruitgang en gedragsproblemen bij mensen met milde cognitieve problemen of dementie verminderen. Dat blijkt uit een systematisch literatuuronderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of physiotherapy. De onderzoekers hebben het bewijs uit studies naar bewegen en cognitief functioneren en gedragsproblemen op een rijtje gezet. De oefeningen moeten minstens matig intensief zijn…

Lees meer

Lichamelijke activiteit voorkomt sarcopenie

Sportende oudere man zonder sarcopenie.

Sarcopenie, het verlies van spiermassa en spierkracht, treft vooral ouderen. Een gebrek aan beweging op oudere leeftijd is de belangrijkste oorzaak van sarcopenie. Krachttraining in combinatie met goede voeding is het meest effectief om het spiermassaverlies tegen te gaan. Maar geldt dat ook voor lichamelijke activiteit in het algemeen? Zoals fietsen, wandelen, traplopen of tuinieren.…

Lees meer

Telemonitoring in de hartrevalidatie

Oudere man traint met smartwatch.

Patiënten met coronaire hartziekten die thuis oefenen en op afstand worden begeleid, hebben daar net zoveel baat bij als patiënten die in een hartrevalidatiecentrum trainen. Dat blijkt uit een studie waaraan negentig patiënten met coronaire hartziekten meededen. Hartrevalidatie is een multidisciplinaire interventie. Voorlichting over risicofactoren, verandering van leefstijl, psychologische ondersteuning, ondersteuning bij de terugkeer naar…

Lees meer

Valpreventie in de eerstelijn

Oude vrouw op evenwichtskoord.

Ouderen die sporten kunnen hun risico op een val met meer dan een derde verminderen in vergelijking met leeftijdsgenoten die een sedentaire leefstijl hebben. Dat blijkt uit een literatuuronderzoek naar oefeninterventies gericht op valpreventie. Trainingen die gericht zijn op het verbeteren van het evenwicht, de coördinatie, de mobiliteit en de flexibiliteit kunnen allemaal helpen om…

Lees meer

Pilates versus krachttraining bij oudere vrouwen

Oude vrouw komt terug van pilates.

Pilates, een trainingsprogramma gericht op houding, stabiliteit, coördinatie en ademhaling, verbetert de isometrische spierkracht van de heup- en rompextensoren meer dan traditionele krachttraining. Terwijl krachttraining meer oplevert voor de isokinetische kracht van de heupspieren. Dat blijkt uit een onderzoek waaraan zestig zelfstandig wonende oudere vrouwen meededen. Hormonale veranderingen bij vrouwen in de overgang dragen bij…

Lees meer

Ook een klein rondje hardlopen is gezond

Vrouw beoefend pilates tegen rugpijn.

Hardlopen, al is het maar eens per week een klein rondje in een laag tempo, levert gezondheidswinst op. Dat blijkt uit een studie waarin de resultaten van verschillende onderzoeken naar de relatie tussen hardlopen en het sterfterisico zijn geanalyseerd. Hardlopen is een van populairste sporten ter wereld. In Nederland deed volgens cijfers van het Rijksinstituut…

Lees meer

Effecten van rollators bij patiënten met COPD

COPD patiënt wandelt buiten met rollator.

Een rollator kan om verschillende redenen worden voorgeschreven voor mensen met COPD. Een van de gedachtes hierachter is dat de kortademigheid bij inspanning vermindert. Het voorover leunen en steunen stabiliseert het bovenlichaam en de ribbenkast en helpt daarmee de ademhalingsspieren. Deze houding verbetert de maximale inademing. Tijdens de fysiotherapiesessies worden looptesten zoals de zes minuten…

Lees meer

Fysiotherapie en ergotherapie verhogen kwaliteit van zorg in verpleeghuizen

Oude patiënte toont dankbaarheid aan fysiotherapeute in het verpleegtehuis.

Verpleeghuizen die meer uren fysiotherapie en ergotherapie in huis hebben, leveren betere zorg. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers. Zij onderzochten meer dan twaalfduizend verpleeghuizen en vonden een verband tussen de kwaliteit van zorg en het aantal uren fysiotherapie en ergotherapie per bewoner. Zo’n twintig jaar geleden is in de Verenigde Staten een nieuw vergoedingssysteem ingevoerd. Voor…

Lees meer

Oefentherapie is kosteneffectief bij hart- en vaatziektes

Arts ziet de voordelen in van meer oefentherapie.

Oefentherapie is effectief voor patiënten met hart- en vaatziektes en voor mensen die een hoog risico daarop hebben. Maar of het ook kosteneffectief is, is nog maar de vraag. Kosteneffectiviteit is een relatief begrip. In de gezondheidszorg is een interventie kosteneffectief, of rendabel, wanneer de verhouding tussen het effect en de kosten redelijk is. Meestal…

Lees meer

Extra zuurstof bij COPD is tijdens training niet zinvol

COPD patiënt met zuurstof via neusbril.

Extra zuurstof tijdens de training heeft geen meerwaarde voor patiënten met een chronische obstructieve longziekte (COPD). Dat concluderen Chinese onderzoekers in een overzichtsartikel waarin ze de wetenschappelijke literatuur over aanvullende zuurstof tijdens longrevalidatieprogramma’s op een rijtje hebben gezet. Dyspneu, het gevoel niet genoeg lucht binnen te krijgen, kan patiënten met COPD ervan weerhouden om zich…

Lees meer

Familieparticipatie bij fysiotherapie haalbaar en zinvol

Kleindochter oefent lopen met haar oma.

Oudere patiënten die na een opname in het ziekenhuis nog niet genoeg hersteld zijn om terug naar huis te gaan, kunnen soms tijdelijk op een transferafdeling in het ziekenhuis blijven. Daar krijgen ze verpleging, verzorging en therapie om hun herstel verder te bevorderen. Wanneer familieleden op zo’n transferafdeling een handje meehelpen met de fysiotherapie, pakt…

Lees meer

Nooit te oud om te beginnen met matig tot intensief bewegen

Fitte ouderen gezellig aan het joggen in de natuur.

Je bent nooit te oud om te beginnen met bewegen en daarmee de kans op een hart- en vaatziekte te verminderen. Dat is de conclusie die Zuid-Koreaanse onderzoekers trokken nadat ze gegevens van meer dan 1,1 miljoen 60 plussers hadden bestudeerd. Ze vroegen zich af of er een dosis-respons relatie is tussen de frequentie van…

Lees meer

Veilig uitglijden en struikelen als balanstraining bij ouderen

Bananenschil op stoep vormt uitglijd gevaar voor ouderen.

Op de been blijven na een onverwachte balansverstoring, zoals bij struikelen of uitglijden is te trainen en kan zelfs het aantal valpartijen met 60 procent verminderen. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde studie in het tijdschrift Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences waaraan 44 ouderen meededen. De meeste valpartijen gebeuren tijdens…

Lees meer

Fietsen met cognitieve exergame vermindert kwetsbaarheid bij dementie

Oudere man met VR-bril op fiets.

Fysiek actieve games in combinatie met cognitieve stimulatie in een virtuele omgeving helpt om de kwetsbaarheid van mensen met dementie te verminderen en heeft daarnaast meer voordelen dan een gewone aerobe training. Dat is een conclusie die onderzoekers van het Radboudumc trekken na hun onderzoek met 115 ouderen. Mensen met dementie bewegen over het algemeen…

Lees meer