Als fysiotherapeut echt aanwezig zijn in de relatie met je patiënt

Als fysiotherapeut echt aanwezig zijn in de relatie met je patiënt

Bij het werken met patiënten is de echtheid (congruentie) van de fysiotherapeut een belangrijke relationele kwaliteit. Deze kwaliteit is het eerst beschreven door Carl Rogers in 1957. Vooral als je als fysiotherapeut invloed wil uitoefenen op de psychosociale component van de kracht van de patiënt, is deze relationele factor essentieel. Het onderzoek naar deze persoonskwaliteit…

Lees meer

Het fysiotherapeutische belang van het aanvaarden van je patiënt

Het fysiotherapeutische belang van het aanvaarden van je patiënt

In essentie zijn er twee routes die de fysiotherapeut kan bewandelen om de effectiviteit van zijn behandeling te verhogen. Eén route verloopt via het aanleren van diagnostische en ‘technische’ vaardigheden. Een belangrijke andere route verloopt via het aanscherpen van de interpersoonlijke attitude en vaardigheden. Vooral bij problematiek waar meer nadrukkelijk een psychosociale component bij de…

Lees meer

Fysiotherapeutische werkrelatie bepaalt mede het effect op chronische pijn

Fysiotherapeutische werkrelatie bepaalt mede het effect op chronische pijn

Een volwaardige biopsychosociale benadering wordt binnen de hedendaagse fysiotherapie als belangrijk gezien. Dat betekent dat er naast biologisch gericht onderzoek en interventie, ook aandacht is voor psychologisch en sociaal gericht onderzoek en interventie. Een van de factoren die relevant is binnen het psychosociaal domein is de kwaliteit van de fysiotherapeutische alliantie (fysiotherapeutische werkrelatie) tussen de…

Lees meer

Persoonlijkheid bepaalt mede de uitkomst van voorste kruisband reconstructie

Persoonlijkheid bepaalt mede de uitkomst van voorste kruisband reconstructie

Er is een aanzienlijke groep patiënten die het na een voorste kruisbandreconstructie en revalidatie niet lukt om terug te keren op hun oude niveau van sportbeoefening. Dit onvolledige herstel kan soms en voor een deel verklaard worden door psychologische factoren. De stemming en het gedrag van de patiënt tijdens de revalidatie wordt bepaald door persoonlijke,…

Lees meer

Succesvolle patiënten omarmen de centrale boodschap van pijneducatie

Succesvolle patiënten omarmen de centrale boodschap van pijneducatie

Pijneducatie bij aanhoudende pijn is erg belangrijk, omdat ze de misvattingen van de patiënt over pijn en bewegen verminderen. Daardoor krijgen therapieën gericht op het hervatten van activiteiten en het psychologische functioneren meer kans. De inhoud van pijneducatie is in het algemeen bedacht door clinici en onderzoekers. Het is niet bekend wat daarin voor de…

Lees meer

Fysiotherapie aangevuld met dans effectiever bij Parkinson

Fysiotherapie aangevuld met dans effectiever bij Parkinson

Fysiotherapie wordt aanbevolen als een essentiële component bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Daardoor kunnen zowel de motorische als de niet-motorische symptomen verminderen. Naast fysiotherapie zie je dat patiënten met Parkinson vaak ook aanvullende beweegvormen kiezen zoals dans, yoga en tai-chi. Vooral voor dans is er veel bewijs dat dit de klachten kan…

Lees meer

Positieve emoties inzetten ter verlichting van chronische pijn

Positieve emoties inzetten ter verlichting van chronische pijn

Ongeveer 80% van de mensen met een traumatisch letsel aan het ruggenmerg hebben last van aanhoudende pijn. De behandeling van chronische pijn blijft in algemene zin een uitdaging. Slechts 1/3 van de mensen met chronische pijn bereiken met behulp van sterke pijnmedicatie ongeveer 50% pijnreductie. Deze pijnmedicatie heeft belangrijke negatieve bijwerkingen. Niet-farmacologische behandeling biedt eveneens…

Lees meer

Psychfysio Opleidingen ontvangt het NRTO-keurmerk

Psychfysio Opleidingen ontvangt het NRTO-keurmerk

Als fysiotherapeut maak je het zelf ook allemaal mee. Je kwaliteit als fysiotherapeut moet extern bekrachtigd worden. Als post-hbo nascholingsinstituut ontkomt Psychfysio Opleidingen daar ook niet aan. En dat heeft naast de rompslomp, ook goede kanten. Zo zorgt het KNGF en SKF,  via hun accreditatieprocedure, ervoor dat de aangeboden cursussen aansluiten bij de beroepsomschrijving van…

Lees meer

Ook bij chronische kniepijn vragen naar algemene levensstress

Ook bij chronische kniepijn vragen naar algemene levensstress

Chronisch kniepijn is een veel voorkomende klacht bij mensen boven de 50 jaar. Er zijn een aantal risicofactoren die de kans op chronische kniepijn verhogen zoals overgewicht, leeftijd, eerdere blessures aan de knie, vrouwelijk geslacht, knie belastend werk, lagere sociaal economische status, stress, angst en depressie. Hoewel er veel studies zijn gedaan naar de associatie…

Lees meer

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 8 maart 2023. Prijs € 595,- In deze praktische cursus leer je als fysiotherapeut op een diep belevingsgericht- en relationeel niveau contact te maken met je patiënt. Een afgestemde empathische relatie, echtheid, acceptatie, embodiment en presentie zijn daarbij essentieel. Daardoor komen vastgelopen betekenis- en belevingsprocessen bij de patiënt, die direct of indirect te…

Lees meer

Sterke link tussen boosheid en nociplastische pijn

Sterke link tussen boosheid en nociplastische pijn

De ISARP beschrijft drie categorieën van pijn. Deze zijn ondertussen algemeen bekend binnen de fysiotherapie.  Nociceptische pijn wordt veroorzaakt door een letsel in het perifere weefsel, neuropathische pijn wordt veroorzaakt door een letsel aan de perifere zenuwen. Bij de laatste categorie, nociplastische pijn, is er geen bewijs is voor een letsel in het perifere weefsel…

Lees meer

Elementen van dans inbrengen binnen de revalidatie

Elementen van dans inbrengen binnen de revalidatie

Binnen de revalidatie is er interesse ontstaan naar nieuwe interventie vormen. Het inzetten van elementen van dans staat nu sterk in de belangstelling. Er is divers onderzoek dat laat zien dat dansinterventies een positief effect hebben op het fysieke functioneren (kracht, uithoudingsvermogen, balans) en het cognitief/emotionele functioneren. Dit is aangetoond bij diverse patiënten populaties, waaronder…

Lees meer

Pilates binnen de fysiotherapie

Pilates binnen de fysiotherapie

Dit is een praktisch overzicht over pilates binnen de fysiotherapie. Het is een inspirerende verzameling van wat we binnen Psychfysio opleidingen daarover hebben gepubliceerd. Juist nu pilates binnen de fysiotherapie Recent is een trend herkenbaar dat pilates wereldwijd binnen de klinische revalidatiesetting, meer en meer ingezet wordt. Dat biedt natuurlijk kansen voor fysiotherapeuten, maar ook…

Lees meer

Catastroferen over pijn

Catastroferen over pijn

Dit is een praktisch overzicht over catastroferen binnen de fysiotherapie. Het is geen compleet overzicht, maar een inspirerende verzameling van wat we binnen Psychfysio opleidingen daarover hebben gepubliceerd. Catastroferen belemmert het herstel Catastroferen over pijn en de gevolgen van pijn is ongunstig voor het herstel van de patiënt. Zo blijkt bij sporters die een knieoperatie…

Lees meer

Depressie en fysiotherapie

Depressie en fysiotherapie

Dit is een praktisch overzicht over depressie binnen de fysiotherapie. Het is geen compleet overzicht, maar een inspirerende verzameling van wat we binnen Psychfysio opleidingen daarover hebben gepubliceerd. Depressie bij fysiotherapeutische klachten Chronische nekpijn is voor een deel geassocieerd aan depressie. Een onderzoek onder 200 patiënten met aspecifieke chronische nekpijn laat zien dat naarmate de…

Lees meer

Fibromyalgie en fysiotherapie

Fibromyalgie en fysiotherapie

Dit is een praktisch overzicht over fibromyalgie binnen de fysiotherapie. Het is geen compleet overzicht, maar een inspirerende verzameling van wat we binnen Psychfysio opleidingen daarover hebben gepubliceerd. Oorzaken van fibromyalgie De etiologie van fibromyalgie is nog onbekend. Mogelijk is er bij fibromyalgie sprake een verminderde activiteit van de HPA-as waardoor er verlaagde cortisol niveaus…

Lees meer

Indicatie, effecten en trainingsvariabelen voor krachttraining

Indicatie, effecten en trainingsvariabelen voor krachttraining

Dit is een praktisch overzicht over het inzetten van krachttraining binnen de fysiotherapie. Het is een verzameling van wat we binnen Psychfysio opleidingen daarover gepubliceerd hebben. Een algemene inleiding over krachttraining bij verschillende aandoening zoals COPD, hartproblematiek, neurologische problematiek, vindt je hier. Als het je als fysiotherapeut echt gaat om de fijne bewegingssturing van de…

Lees meer

Pijneducatie binnen de fysiotherapie

Pijneducatie binnen de fysiotherapie

Pijneducatie is een bekend begrip binnen de fysiotherapie. In dit overzicht bespreken we wat vanuit Psychfysio opleidingen hierover is gepubliceerd. Pijneducatie werkt. Zo is neurofysiologische pijneducatie effectief gebleken voor bijvoorbeeld chronische lage rugpijn. Het is echter geen wondermiddel. Pijneducatie moet altijd aangevuld worden met andere benaderingen uit het biopsychosociale model. Een onderzoek liet zien dat…

Lees meer

Hechtingsstijl, fibromyalgie en fysiotherapie

Hechtingsstijl, fibromyalgie en fysiotherapie

Ongeveer 2,3% van de algemene bevolking heeft fibromyalgie. 90% van de fibromyalgiepatiënten zijn vrouwen. Daaruit kan je afleiden dat ongeveer 4% van de vrouwen fibromyalgie heeft. Dat is een indrukwekkend aantal. Fibromyalgie kenmerkt zich niet alleen door pijn, maar ook door vermoeidheidsklachten, piekeren, neurocognitieve beperkingen en slaap stoornissen. Begrijpelijk dat fibromyalgie de kwaliteit van leven…

Lees meer

Mindfulness, fysiotherapie en dementie

Mindfulness, fysiotherapie en dementie

Recent ontving ik van een fysiotherapeute het bericht dat bij haar vader een beginnende vorm van dementie was geconstateerd. Ze vroeg zich af of mindfulness training het proces kan vertragen. Ter ondersteuning van deze fysiotherapeute ben ik in de literatuur gedoken en kwam tot een voorzichtige positieve conclusie. Reviews In een systematische review naar het…

Lees meer