Dans gecombineerd met mindfulness veelbelovend bij chronische pijn

Bij chronische pijn is inmiddels bekend dat zowel fysieke als psychische interventies toegepast worden en vaak in combinatie met elkaar. Psychologische interventies als cognitieve gedragstherapie, Acceptance en Commitment therapie en Mindfulness zijn interventies die allemaal een positieve uitwerking blijken te hebben bij chronische pijnklachten. Maar deze therapieën vragen aanzienlijke cognitieve vaardigheden van de patiënt en…

Lees meer

Het effect van pijneducatie als toevoeging aan de behandeling

Veel therapeutische interventies voor mensen met chronische pijn hebben pijneducatie opgenomen in hun programma’s. Hiermee wordt de kennis van de patiënt  vergroot en de pijnervaring gunstig beïnvloed. Het doel hiervan is om de pijn en beperkingen te verminderen of te handhaven, of te leren er beter mee om te gaan. Pijneducatie kan in verschillende vormen…

Lees meer

Dans als effectieve interventie bij dementie

Dementie bij ouderen beïnvloedt in negatieve zin de cognitieve, dagelijkse, psychosociale en neuro-endocriene domeinen. Medicamenteuze behandeling heeft maar beperkt effect. Aerobe oefeningen lijken gunstig te zijn, voor het dagelijks functioneren en voor cognitie. Ook vinden sommige onderzoeken positieve effecten van aerobe training op gevoelens van depressie of eenzaamheid. Dance movement therapy (DMT) is een bewegingsvorm…

Lees meer

Focus op welzijn in plaats van op ziekte voor betere kwaliteit van leven

Chronische pijn heeft invloed op iemands kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven is iemand perceptie van zijn of haar positie in het leven in relatie tot belangrijke doelen, verwachtingen, standaarden en zorgen. Allerlei factoren zijn van invloed op de kwaliteit van leven. Volgens het model van psychosociale adaptatie van chronische ziekte en beperkingen van Livneh…

Lees meer

Catastroferen belemmert herstel knie-operatie bij sporters

Knieblessures komen vaak voor bij (top)sporters. De uitkomsten van revalidatie na een knie-operatie zijn heel wisselend. Fysieke factoren spelen hierbij een rol, waaronder het activiteitenniveau voor de operatie en de ernst van de blessure. Ook psychologische factoren spelen mee en hebben invloed op hoe sporters pijn ervaren en op hun motivatie om terug te keren…

Lees meer

Hoge werkdruk en weinig controle op werk spelen rol bij chronische pijn

Volgens het biopsychosociale model spelen verschillende factoren een rol bij chronische pijn. Ook factoren die met werk te maken hebben vallen hieronder, zoals het wel of niet hebben van werk, tevredenheid, werkhouding en sociale ondersteuning op de werkplek. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze psychosociale werkfactoren invloed te hebben op symptomen van musculoskeletale problemen in…

Lees meer

Gebrek aan sociale acceptatie aandachtspunt bij chronische pijn

Veel mensen met chronische pijn geven aan dat ze zich door anderen niet geloofd voelen, of dat andere mensen geringschattend over de pijnsymptomen denken. Dit heet ‘pijninvalidatie’ en is een van de psychosociale stressoren waar een deel van de mensen met chronische pijn mee te maken krijgen. Pijninvalidatie kan het effect van behandelingen beïnvloeden en…

Lees meer

Het effect van zelfcompassie op depressie bij chronische pijn

Mild naar jezelf zijn en de motivatie om je klachten te verlichten, oftewel zelfcompassie, speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van depressieve gevoelens bij chronische pijn. Het vergroten van deze positieve componenten van zelfcompassie is belangrijk. Maar misschien is het nog wel belangrijker om de negatieve tegenhangers – zoals oordelen over jezelf, isolatie, overidentificatie…

Lees meer

Ervaringen van patiënten en fysiotherapeuten met Pilates

Pilates heeft een snelle opkomst gemaakt. Tien jaar geleden stond de effectiviteit ervan als fysiotherapeutische interventie nog ter discussie. Nu is het een alom geaccepteerde interventie die veelvuldig wordt uitgevoerd en bewezen effecten heeft op het gebied van pijnmanagement, fysiek functioneren en kwaliteit van leven. Pilates kan op verschillende manieren aangepast worden aan verschillende omstandigheden…

Lees meer

Dansante fysiotherapie als interventie bij lumbale spinale stenose

Wereldwijd hebben zo’n 500 miljoen mensen last van lage rugpijn. Bij een kleine groep van deze mensen worden de klachten chronisch. Soms is de oorzaak van chronische lage rugpijn een degeneratieve verandering, die kan leiden tot spondylolisthesis en lumbale spinale stenose (LSS), leidend tot neurogene claudicatio. Dit resulteert niet alleen in fysiek functieverlies, maar ook…

Lees meer

Is mindfulness effectief bij centrale sensitisatie syndromen?

Naar schatting heeft 19% van de mensen in Europa chronische pijnklachten. Binnen de nonspecifieke pijn valt een deel van de ziektes onder het Centrale Sensitisatie Syndroom (CSS). Dit zijn beelden met een hypersensitisatie van het somatosensorische systeem. Voorbeelden hiervan zijn fibromyalgie, chronische lage rugpijn of hoofdpijn en migraine. Deze ziektes tonen een versterking van de…

Lees meer

Dans als interventie in revalidatie na CVA

In de subacute fase na een CVA is een intensief revalidatietraject nodig om zoveel mogelijk herstel van functie te verkrijgen. Dansen is een plezierige en toch fysiek en cognitief uitdagende interventie om toe te voegen aan het normale revalidatietraject. Veel studies naar het effect van dans na een CVA richten zich op de chronische fase,…

Lees meer

Is yoga effectief bij COPD?

Een Cochrane review uit 2015 vond dat revalidatieprogramma’s met fysieke oefeningen gunstig zijn voor het verbeteren van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en trainingscapaciteit voor mensen met COPD. De combinatie van fysieke, ademhalings- en meditatieve oefeningen bij yoga vormen mogelijk een interessante alternatieve activiteit voor mensen met COPD. Yoga wordt nu door heel weinig mensen…

Lees meer

Een model voor ademtraining ter vermindering van chronische pijn

Chronische wijdverbreide pijn (CWP) is een van de moeilijkste aandoeningen om te behandelen. Dit komt vooral door de onbekende etiologie, een niet gestandaardiseerde definitie en een gebrek aan zowel reguliere als alternatieve behandelingen die tegemoetkomen aan het psychofysiologische profiel van de patiënten. Veel van de symptomen bij chronische wijdverbreide pijn overlappen met die van functionele…

Lees meer

Ademrelaxatie gecombineerd met oefentherapie bij lage rugpijn

Klachten van lage rugpijn komen vaak voor bij kantoormedewerkers door het langdurig zitten en inactiviteit gedurende de dag. Lage rugpijn heeft zowel op individueel als economisch niveau gevolgen, gezien de hoge prevalentie; naar schatting hebben de meeste mensen in hun leven wel een of meerdere periodes van non-specifieke lage rugklachten gehad. Lage rugpijn is een…

Lees meer

Hands-off of hands-on? De kracht van aanraking

De fysiotherapeutische aanpak van musculoskeletale pijn is momenteel vooral een hands-off therapie, door educatie en oefentherapie. De hands-on therapie wordt soms gezien als een achterhaalde manier van behandelen. Maar een hands-on aanpak is nog steeds een belangrijk element bij musculoskeletale fysiotherapie waar fysiotherapeuten uitgebreid in opgeleid worden. Ook in de praktijk wordt gezien dat de…

Lees meer

Dansen verbetert spiersynergie

Het tijdig reageren op een verstoring van de balans is van belang om een val te voorkomen en functionele mobiliteit te behouden. Het behouden van een rechtopstaande houding bij het maken van een stap vraagt om een complexe controle van een bewegend Centre of Pressure (COP) onder de voet. Dit vormt een uitdaging voor het…

Lees meer

Dans en pijneducatie als interventie bij ouderen met chronische pijn

Ouderen hebben vaak te kampen met chronische pijnklachten. Zeker bij de ouderen die niet meer thuis kunnen wonen is de prevalentie hoog; zo’n 83 procent rapporteert chronische pijnklachten. Ondanks deze cijfers en het nadelige effect op het welbevinden is er geen goede interventie voor deze doelgroep. Pijneducatie zou hierin een rol kunnen spelen. Educatie over…

Lees meer

Dansante fysiotherapie bij COPD

Mensen met COPD hebben baat bij regelmatig bewegen, maar de therapietrouw is hierbij een probleem. De aanbevolen interventie voor deze behandelgroep is een combinatie van trainen onder supervisie van de fysiotherapeut en zelfstandig oefenen. Dit in combinatie met zelfmanagement en gedragsverandering. Dyspnoe, balans, functionele capaciteit, stemming en kwaliteit van leven verbeteren hierdoor. Maar er is…

Lees meer