Algemene voorwaarden voor aanmelding en inschrijving

Aanmelding

 • Aanmelding voor een cursus van PsychFysio geschiedt via de website van PsychFysio.
 • Binnen 14 dagen na deze bevestiging kan deze zonder verdere consequenties ongedaan gemaakt worden. Eventueel betaald inschrijf- of cursusgeld wordt dan teruggestort.
 • Bij het verzenden van het online inschrijfformulier geeft de afzender zich op voor de aangemelde cursus(sen).
 • De door u versterkte gegevens worden alleen binnen PsychFysio gebruikt voor administratieve doeleinden, en na afloop van de cursus aan het KNGF verstrekt voor registratie van uw scholingspunten.
 • Inschrijven gebeurt op volgorde van binnenkomst.
 • Binnen 2 weken na aanmelding ontvangt u per e-mail of post een bevestiging van de inschrijving.
 • Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt wordt u op een wachtlijst geplaatst. U krijgt hiervan bericht.
 • Bij een te gering aantal deelnemers voor een cursus kan de cursus door PsychFysio worden geannuleerd. U ontvangt hierover uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus bericht. De gedane betalingen worden direct na berichtgeving aan u teruggestort.

Betaling

 • De factuur wordt 2-4 weken voor aanvang van de cursus verzonden.
 • Het verschuldigde bedrag dient binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te worden voldaan.
 • Het niet betalen van het cursusbedrag is geen bevestiging voor afmelding voor de cursus (zie Afmelding).

Afmelding

 • Als een cursist door omstandigheden verhinderd is om deel te nemen aan de ingeschreven cursus dan dient hij dit direct per e-mail of post kenbaar te maken aan PsychFysio.
 • Bij afmelding tot 5 weken vóór aanvang van de cursus wordt 10% van het totale cursusbedrag in rekening gebracht.
 • Bij afmelding binnen 5 weken vóór aanvang van de cursus wordt het gehele cursus bedrag in rekening gebracht. Als PsychFysio via haar wachtlijst kan voorzien in de opengevallen plaats wordt 50% van het cursus bedrag in rekening gebracht.

Voortgang

 • Pychfysio opleidingen bewaakt voor de deelnemers de kwaliteit van het onderwijsproces in de groep. Bij overduidelijke verstoring van het onderwijsproces en na herhaalde waarschuwing, kan in een zeldzaam geval verder deelname aan de cursus worden ontzegd.

Disclaimer

De inhoud van de cursussen is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. PsychFysio en de docenten van de cursussen zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het volgen van cursussen of de toepassing van de behandelde stof in de cursussen.

PsychFysio is niet aansprakelijk voor eventuele schade in het geval een cursus geannuleerd wordt, ongeacht de reden van de annulering.