A patient undergoing hydrotherapy treatment in a swimming pool.  A physical therapist is lowering a senior African American woman into the water on a special lift.  The patient's wheelchair is on the pool deck.

Ai Chi watertherapie voor patiënten met CVA

Patiënten met CVA hebben vaak last van balans en gangpatroon problemen. Deze problemen kunnen bijvoorbeeld het ADL hinderen, maar ook een groot risico voor vallen veroorzaken. Ongeveer 40% van de CVA-patiënten valt in het eerste jaar na het CVA moment. Het vallen kan voor verschillende fysieke- en psychologische klachten zorgen waaronder: blessures, verminderde zelfstandigheid, angst voor het vallen en zelfs in sommige ernstige gevallen institutionalisering.

Je kunt het risico van vallen normaal gesproken verminderen door kracht in de benen te verbeteren, en het gangpatroon te verbeteren qua balans en de coördinatie. Het is hierbij van belang dat de fysiotherapeut goed onderzoekt hoe het met de patiënt zijn houdingscontrole en balans gaat, in zowel statische als dynamische posities. Zodat er een goed gepersonaliseerd behandelplan opgesteld kan worden.

Er zijn veel verschillende manieren om als fysiotherapeut een patiënt met CVA functioneel te trainen en de balans en het gangpatroon te verbeteren. In recente literatuur is er een nieuwe methode beschreven die het gangpatroon van neurologische patiënten kan verbeteren genaamd Ai Chi. Voor de duidelijkheid Ai Chi is een versie van Tai-chi. Ai Chi kan mogelijk motorische beperkingen verbeteren en daarom kijken we in deze samenvatting naar het artikel van PÃrez-de La Cruz, S. (2021). Daarin wordt onderzocht hoe Ai Chi een CVA-patiënt kan helpen zijn of haar motorische beperking en balans te verbeteren.

Ai Chi

Ai Chi is een therapievorm die bestaat uit veel verschillende oefeningen die door de patiënt uitgevoerd wordt in het water. Dit maakt het bewegen lichter en er is geen kans te vallen. De patiënt is hierbij tot en met de schouder onder het water. Een begeleider geeft vervolgens verbale en visuele instructies hoe bepaalde bewegingen gedaan moeten worden, waarbij zowel de onderste als bovenste extremiteiten ingezet kunnen worden.

Methode

Het onderzoek bestond uit 45 CVA-patiënten (+-52 jaar) opgedeeld in drie groepen en duurde 12 weken. De groepen waren (a) Ai Chi therapie, (b) Ai Chi therapie en gebruikelijke therapie en (c) gebruikelijke therapie. De patiënten hadden één jaar geleden een beroerte gehad, de patiënten konden al zelfstandig lopen over een afstand van 10 meter, een score boven de 24 op de Mini-Mental State Examination, en geen of weinig spasticiteit met een score op de Ashworth schaal van minder of gelijk aan 2 in de onderste extremiteiten.

De volgende klinimetrie werd gebruikt om de patiënten te testen:

  • Berg balance scale, bestaande uit 14 verschillende functionele/balans opgaven. Deze 14 opgaven worden beoordeeld op a. hoog risico van vallen (0-20) b. middelmatig risico van vallen (21-40) en c. laag risico van vallen.
  • The tandem stance with eyes open test, hoelang de patiënt op zijn plek kan blijven staan met open ogen. De maximaal haalbare tijd is 30 seconden en de test mag 3 keer herhaald worden waarna de beste score opgeschreven wordt.
  • The Five times sit-to-stand test is een test die wordt gebruikt om de functionele mobiliteit van de patiënt te meten. In de test moet de patiënt met gekruiste armen in een stoel gaan zitten om vervolgens 5 keer zo snel mogelijk op te gaan staan en weer te gaan zitten.
  • The timed up and go test werd gebruikt om te testen hoe lang het duurde om vanaf stoel positie 3 meter heen en 3 meter terug te lopen en weer te gaan zitten op signaal van de fysiotherapeut.

Resultaten

Wat gelijk opvalt in de resultaten is dat de groep die alleen fysiotherapie op het droge land deed weinig vooruitgang hadden geboekt en dat zowel de Ai Chi therapie als de Ai Chi therapie + gebruikelijke fysiotherapie groep enorme vooruitgang hadden behaald. De alleen Ai Chi therapiegroep kwam als beste naar voren bij de berg balance scale en de timed up and go test. Terwijl de Ai Chi therapie + gebruikelijke therapiegroep de beste was in de five times sit to stand test en de tandem stance test. Zowel de Ai Chi groep als de Ai chi + gebruikelijke therapiegroep gingen op alle testen significant vooruit.

Conclusie

Zowel de Ai Chi groep en Ai Chi groep gecombineerd met gebruikelijke fysiotherapie hebben een significante verbetering vertoond op de verschillende testen. Deze vorm van therapie zou dus goed ingezet kunnen worden bij bepaalde CVA patiënten die in de chronische fase zitten, om de statische en dynamische balans te verbeteren plus hun functionele capaciteit. Wat uiteindelijk het ADL prettiger maakt en de kwaliteit van leven verbetert.

Bron: PÃrez-de La Cruz, S. (2021). Comparison between Three Therapeutic Options for the Treatment of Balance and Gait in Stroke: A Randomized Controlled Trial. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(2), 426. https://doi.org/10.3390/ijerph18020426

Foto bij artikel door kali9 / iStock.

Meer van Psychfysio

Sjoerd van Burken

Sjoerd van Burken

Student Fysiotherapie. Fontys Hogeschool Eindhoven. Gecertificeerd Personal Trainer.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1400+ artikelen

Nieuwsbrief

Voorjaar 2022

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 12 januari 2022. Prijs € 495,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 20 januari 2022. Prijs € 1195,-…

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 15 februari 2022. Prijs € 1295,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 9 maart 2022. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 17 maart 2022. Prijs € 1295,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 11 mei 2022. Prijs € 895,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 15 juni 2022. Prijs: € 875,-…

Data volgen

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start najaar 2022. Prijs € 875,- Gordon…

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo