Active senior man stands alone on lonely road between mountains. Older man of back walking on lonely highway

Afkappunten voor de Figure-of-8-Walk Test

Achtjes lopen is een test om motorische vaardigheden tijdens het lopen, met verandering van richting, zoals het er in het echt ook aan toe gaat, vast te leggen. Meten van de loopsnelheid over een baan met rechte en gebogen stukken komt meer overeen met het dagelijks leven dan de loopsnelheid in een rechte lijn, zoals bij een tien meter looptest. Bij de Figure-of-8-Walk Test (F8WT) staan twee pylonen op anderhalve meter afstand uit elkaar. Vanuit stilstand loopt de deelnemer vanuit het midden tussen de kegels een achtje op de normale loopsnelheid. De tijd en het aantal stappen zijn de uitkomstmaten.

De auteurs van dit artikel hebben onderzocht welke afkappunten kunnen helpen bij de klinische besluitvorming. Met andere woorden, welke patiënten hebben een groter risico op vallen of op fysieke achteruitgang? En voor wie is er dus een interventie nodig?

Methode

Aan dit onderzoek deden 421 zelfstandig wonende ouderen mee met een gemiddelde leeftijd van 80,7 (± 7,8) jaar. Ze volgden in een gerandomiseerd onderzoek een oefenprogramma van twaalf weken. De onderzoekers lieten de deelnemers aan het begin van de studie en na twaalf weken interventie de F8WT afleggen.

Aan het begin van de studie kregen de deelnemers de vraag hoe ze zelf hun algehele mobiliteit en hun evenwicht inschatten: uitstekend, zeer goed, goed, redelijk of slecht. De onderzoekers gebruikten de zelfgerapporteerde inschatting over mobiliteit en evenwicht om drie afkappunten te formuleren:

  • uitstekend versus zeer goed/goed/redelijk/slecht;
  • uitstekend/zeer goed versus goed/redelijk/slecht;
  • uitstekend/zeer goed/goed/ versus redelijk/slecht

In de twaalf maanden follow-up na de interventie belden de onderzoekers maandelijks deelnemers op om te vragen of ze de afgelopen maand waren gevallen, en of ze een spoedeisende hulpafdeling hadden bezocht of in een ziekenhuis waren opgenomen.

Resultaten

Een score van ≤ 9,09 seconden was het beste afkappunt om onderscheid te maken tussen mensen die hun eigen mobiliteit als uitstekend inschatten en degenen die hun mobiliteit minder inschatten. Dat komt overeen met een loopsnelheid ≥ 0,96 m/s. Bij die score was de sensitiviteit 0,647 en de specificiteit 0,654. Deelnemers die 9,09 seconden of sneller over de F8WT deden, melden in de twaalf maanden daarna minder valpartijen en kwamen minder vaak op een spoedeisende hulpafdeling of in een ziekenhuis dan de mensen die een score boven dit afkappunt hadden. Bij elkaar hadden zij 46%-59% minder negatieve gezondheidsuitkomsten.

Het beste afkappunt om onderscheid te maken tussen uitstekend/zeer goed versus goed/redelijk/slecht was ≤ 9,72 seconden, dit is een loopsnelheid van ≥ 0,90 m/s met een sensitiviteit van 0,655 en een specificiteit van 0,657. Deelnemers die hooguit 9,72 seconden over de F8WT deden, hadden 46%-56% minder negatieve uitkomsten dan de mensen die er langer over deden.

Wat betreft het zelf ingeschatte evenwicht lag het beste afkappunt bij maximaal zeventien stappen. Zeventien of minder stappen discrimineerde tussen uitstekend/zeer goed/goed/ versus redelijk/slecht met een sensitiviteit van 0,646 en een specificiteit van 0,608. Deelnemers die de F8WT in maximaal zeventien stappen liepen hadden 44%-50% minder negatieve uitkomsten dan de mensen die meer stappen nodig hadden.

Voor alle afkappunten op de F8WT gold dat het verband tussen een gunstige testscore (dus sneller en minder stappen) en de incidentie van negatieve uitkomsten in het komende jaar, het sterkst was voor vallen. Mensen die beter scoorden, vielen 50%–62% minder vaak dan de mensen die slechter scoorden. Ze kwamen 40%–57% minder vaak op de spoedeisende hulp bezoeken, en belanden 28%–51% minder vaak in het ziekenhuis.

Conclusie

De F8WT kan gebruikt worden om het valrisico in te schatten en om te voorspellen of iemand op de spoedeisende hulp of in het ziekenhuis terecht komt. De afkappunten op de F8WT kunnen helpen bij het besluit om een interventie gericht op het verbeteren van de mobiliteit en het evenwicht te starten, en om de voortgang te monitoren.

Bron: Coyle, P.C., Perera, S. Shuman, V., VanSwearingen, J., Brach, J.S. (2020). Development and v alidation of person-centered cut-points for the Figure-of-8-Walk Test of mobility in community dwelling older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci: 75; 2404–2411 doi:10.1093/gerona/glaa035

Foto bij artikel door Juan Ramon Ramos / Shutterstock

Shanty Sterke

Shanty Sterke

Fysiotherapeut/ bewegingswetenschapper/wetenschapsjournalist. Referent/samenvatter met specialisatie ouderen.

Meer nieuws van psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 8 november 2023. Prijs € 595,- …

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 17 november 2023. Prijs € 495,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 10 januari 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data 13 januari 2024. Prijs € 995,-…

De Mindful Fysiotherapeut

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 18 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 25 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 28 februari 2024. Prijs € 975,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Data volgen 2024. Prijs € 1395,- Als…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb
NRTO_keurmerk-170px