Additional menu

Acromiohumerale afstand niet van invloed op rotatorcuff problematiek

Rotator cuff gerelateerde pijn is de meest voorkomende oorzaak van schouderpijn. De acromiohumerale afstand – de kortste afstand tussen de inferieure rand van het acromion en de superieure rand van het caput humeri – is mogelijk gerelateerd aan de aanwezigheid en ernst van sommige schouder afwijkingen, zoals het subacromiale impignement syndroom en rotator cuff tendinopathie. Sommige onderzoekers suggereren deze relatie, maar het is nog altijd niet duidelijk vastgesteld. Als deze relatie blijkt te bestaan kan de behandeling van schouderklachten zich richten op het vergroten van de acriomiohumerale afstand en kan de afstand in onderzoeken gebruikt worden als uitkomstmaat van de resultaten van de behandeling, net als pijn, functie en ROM. Het doel van deze studie is om de mate van associatie tussen acromiohumerale afstand en pijn, beperkingen en bewegingsuitslag vast te stellen bij mensen met rotator cuff gerelateerde schouderklachten. Een tweede doel van dit onderzoek was om de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid van het meten van de acromiohumerale afstand door echografie vast te stellen bij 0 en 60 graden schouderelevatie.

Methode

In deze cross-sectionele studie werden deelnemers met chronische rotatorcuff gerelateerde schouderklachten gevraagd mee te doen. Deze mensen tussen 18 en 55 jaar hadden tenminste drie maanden lang klachten en moesten aan minstens  van de volgende criteria voldoen: 1) positieve Neer test, 2) positieve Hawkins-Kennedy test, 3) positieve Jobe test, 4) painful arc tijdens flexie of abductie, 5) pijn tijdens laterale rotatie en/of abductie tegen weerstand.
De primaire uitkomstmaat was de acromiohumerale afstand vastgesteld door middel van echografie op 0 en 60 graden elevatie, met de patiënt in zit. Hoger dan 60 graden maakt het moeilijk om de acromiohumerale afstand vast te stellen en tussen 60 en 120 graden verschuiven de rotator cuff pezen naar mediaal achter het anterieure-inferieure aspect van het acromion en zijn niet langer vatbaar voor extrinsieke impingement. Dezelfde beoordelaar mat 3 keer deze afstand om de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid vast te kunnen stellen.
Overige uitkomstmaten waren de pijnvrije bewegingsuitslag en schouderpijn en -beperkingen, gemeten op de Shoulder Pain and Disability Index (SPADI; Roach 1991).

Resultaten

Er waren in totaal 97 deelnemers. 31% van de deelnemers hadden 3-6 maanden schouderpijn gehad, 18,6% tussen 6 en 12 maanden en 50,4% langer dan een jaar. De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid bij 0 en 60 graden bleek ‘excellent’. Er werden geen correlaties gevonden tussen de acromiohumerale afstand op 0 en 60 graden en de SPADI. Ook waren er geen significante correlaties tussen de acromiohumerale afstand en pijnvrije ROM.

Opmerkingen samenvatter

De acromiohumerale afstand wordt soms gezien als een van de mogelijke mechanismen voor het ontwikkelen van rotatorcuff gerelateerde pijn, die kan resulteren in het schouder impingement syndroom. De acromiohumerale afstand was gemiddeld 9,6 mm bij 0 graden elevatie. De normale acromiohumerale afstand in neutrale schouderpositie varieert tussen 9 en 12 mm. Verminderde waardes variëren tussen 6-10 mm bij mensen met verschillende gradaties van pees pathologie. Er blijkt geen relatie te bestaan tussen de grote van de acromiohumerale afstand en schouderpijn/beperkingen of pijnvrije mobiliteit. Dat zet vraagtekens achter het nut van behandelingen gericht op het vergroten van deze afstand.

Bron: Navarro-Ledesma, S., Struyf, F., Labajos-Manzanares, M.T., Fernandez-Sanchez, M., Morales-Asencio, J.M., Luque-Suarez, A. (2017). Does the acromiohumeral distance matter in chronic rotator cuff related shoulder pain. Musculoskelet Sci Pract. Mar 9;29:38-42.

Foto bij artikel door  Akra Studios /Shutterstock.

Samenvatter: Marjolein Streur
Redactie: Peter van Burken.

Meer over dit onderwerp bij Psychfysio

Gravatarfoto voor Peter van Burken

Peter van Burken

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Reader Interactions

Om de twee weken 3-6 samenvattingen

Fysiotherapeut? ja nee

6000+ fysiotherapeuten ontvangen de nieuwsbrief.

Cursussen 2019

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 4 september 2019. Prijs 895,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 17 september 2019. Prijs 1295,-...

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 3 oktober 2019. Prijs 1295,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 8 november 2019. Prijs 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 11 december 2019. Prijs: 875,-...

Cursussen 2020

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 7 januari 2020. Prijs 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 januari 2020. Prijs 875,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 januari 2020. Prijs 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 13 januari 2020. Prijs 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 januari 2020. Prijs 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Data voorjaar 2020 volgen. Prijs 875,-...