3-jarige opleiding tot Feldenkrais docent in Nederland

Als je als fysiotherapeut ‘bewust bewegen’ tot je beroep wilt maken dan is dit het moment! Op 11 november start de vijfde Amsterdam International Feldenkrais Teacher Training (AIFTT V). Een unieke gelegenheid om de complete 3 jarige opleiding tot Feldenkrais docent te volgen. Lekker op eigen bodem in Amsterdam. Hoef je niet naar Oostenrijk, Engeland…

Lees meer

Feldenkrais oefeningen als aanvulling op kracht- en lenigheidstraining

In dit artikel beschrijven de onderzoekers de ervaringen van 13 vrouwen met chronische aspecifieke nek/schouder pijnen ten aanzien van deelname aan een korte Feldenkrais cursus. Feldenkrais is een bewegingspedagogiek ontworpen om het bewegend functioneren in het dagelijks leven, werk en recreatie te verbeteren. Dit wordt bereik via bewustwording van gewoonte bewegingen en het vinden van…

Lees meer

Feldenkrais niet inzetten voor extern motorisch presteren, maar voor intern psychologisch reguleren!

Stephens (zie ook Stephens 2009) is positief over de effecten van Feldenkrais op pijn, houding, ademen etc, maar benadrukt ook de slechte methodologische kwaliteit van het onderzoek. Andere auteurs zoals Ives (in dit artikel) zijn kritischer en vinden de effecten marginaal. De sterkste bewijzen zijn er voor de psychologische effecten. Ives zet allerlei methodologische kanttekeningen…

Lees meer

Karin van Teeffelen-Lagerweij nieuwe docente bij de Mindful Fysiotherapeut

De cursus de Mindful Fysiotherapeut draait al vanaf 2014. In de loop van de jaren is de  Nederlandse fysiotherapie verrijkt met een paar honderd mindful fysiotherapeuten. Je vindt ze op deze kaart. Tjitske de Boer heeft meegeholpen de cursus te ontwikkelen voor het deel ‘mindful bewegen’ en heeft een bijdrage geleverd aan het boek Mindfulness…

Lees meer

Lichaamsbewustwording belangrijke interventie bij fibromyalgie

Prachtige aandachtsvolle beweging laag bij de grond.

Interventies gericht op het lichaamsbewustzijn (body awareness therapie) zijn goedkoop, eenvoudig te implementeren en effectief bij mensen met fibromyalgie. Zowel op het fysieke, psychische en fysiologische vlak treden er op de korte en middellange termijn verbeteringen op, zonder ongunstige neveneffecten. Dat blijkt uit een systematisch review en meta-analyse van 22 en 16 studies. Bij fibromyalgie…

Lees meer

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

4 dagen. Start najaar 2022. Prijs € 795,- Bij belevingsgericht lichaamswerk richt de fysiotherapeut zich op het ‘persoonlijk beleefde lijf’ van de patiënt en niet zozeer met het ‘onpersoonlijke anatomische lichaam’. Dit is een belangrijke ingang voor het bevorderen van inzicht en herstel van de patiënt. Veel biopsychosociale benaderingen binnen de fysiotherapie zijn erg cognitief…

Lees meer

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

4 dagen. Start najaar 2022. Prijs € 795,- Bij belevingsgericht lichaamswerk richt de fysiotherapeut zich op het ‘persoonlijk beleefde lijf’ van de patiënt en niet zozeer met het ‘onpersoonlijke anatomische lichaam’. Dit is een belangrijke ingang voor het bevorderen van inzicht en herstel van de patiënt. Veel biopsychosociale benaderingen binnen de fysiotherapie zijn erg cognitief…

Lees meer

Verwachting van pijn remt de motoriek bij angstige patiënt

Bezorgde patiënte die daardoor een overmatige geremde motoriek heeft.

Een pijnstimulus kan de excitatie van de primaire motorische cortex veranderen. Een pijnlijke stimulus op de huid zorg bijvoorbeeld voor inhibitie van de corticospinale activiteit richting de armen. In sommige onderzoeken vindt men een differentiële respons bestaande uit inhibitie van de hand musculatuur en facilitatie van de arm musculatuur. Dit patroon van inhibitie en facilitatie…

Lees meer

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 20 januari 2022. Prijs € 1195,- Deze cursus wordt gegeven door de auteur van het boek Mindfulness en Fysiotherapie (2017). Het boek geeft naast praktische aanwijzingen een solide wetenschappelijke onderbouwing voor het toepassen van mindfulness binnen de fysiotherapie. Deze achtdaagse training is speciaal ontwikkeld door- en voor fysiotherapeuten en sluit volledig aan bij het…

Lees meer

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 15 juni 2022. Prijs: € 875,-   Gordon Browne geeft in Nederland twee elkaar aanvullende varianten die in willekeurige volgorde te doorlopen zijn: Wervelkolom (4 dagen) & Extremiteiten (4 dagen). Patiënten website U kunt uw patiënten of cursisten laten inloggen op de patiënten website die speciaal ontwikkeld is voor deze cursus: Integraalbewegen.nl.…

Lees meer

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 17 juni 2022. Prijs € 875,- Gordon Browne geeft in Nederland twee elkaar aanvullende varianten die in willekeurige volgorde te doorlopen zijn: Wervelkolom (4 dagen) & Extremiteiten (4 dagen). Patiënten website U kunt uw patiënten of cursisten laten inloggen op de patiënten website die speciaal ontwikkeld is voor deze cursus: Integraalbewegen.nl. Daar…

Lees meer

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Nieuwe data volgen 2022. Prijs € 595,- Deze driedaagse cursus zit boordevol praktische oefeningen gericht op het hanteerbaar houden van pijn en spanningen. Echt een cursus voor de fysiotherapeut die er direct mee aan de slag wil. Door de vele technieken ten aanzien van pijn en stressmanagement kan de fysiotherapeut trefzeker met zijn…

Lees meer

De emotionele dimensie aanpakken bij chronische pijn

In de klinische praktijk wordt de subjectieve emotionele component van pijn vaak over het hoofd gezien. Dat beperkt de behandeluitkomsten. Aanwijzingen dat emotie en pijn verbonden zijn blijkt uit het feit dat bijna de helft van de patiënten met musculoskeletale pijn angst en/of depressie hebben. Deze relatie is bidirectioneel. Ook een onopgelost psychotrauma kan de…

Lees meer

Is aandachtvol bewegen gunstig of ongunstig voor het motorisch functioneren?

Er zijn diverse motorische theorieën die stellen dat bewust aandacht aan bewegen schenken het automatisme van bewegen verstoort en daarmee het motorische leren en presteren. Aandacht gericht op een extern doel zou daarentegen beter zijn. Diverse onderzoeken ondersteunen dit. Echter, er zijn ook theorieën, en onderzoeken, die aantonen dat bewust bewegen weldegelijk een gunstig effect…

Lees meer

Extra spieractivatie via mindful krachttraining bij laag belastbare patiënt

Bodybuilders focussen hun proprioceptieve aandacht tijdens de krachttraining op de specifieke spier die ze willen trainen. Maar heeft dit effect? Als deze proprioceptieve aandachtsfocus een extra neuronale drive naar de spier geeft en extra lokale spiervermoeidheid zal dit het effect van krachtraining verhogen. Binnen de fysiotherapeutische revalidatie kan dit een zinvolle ‘facilitatie’ zijn. De neuronale…

Lees meer

Tai Chi bij rugpijn vermindert catastroferen en zo de pijn

In een aantal westerse landen is Tai Chi geen vreemde meer binnen de gezondheidszorg. Tai Chi is een aandachtige bewegingsvorm bestaande uit milde en gevarieerde bewegingen. De laatste vijf jaar zijn een aantal systematische reviews verschenen die een gunstig effect aantonen van Tai Chi op pijn en beperkingen van osteoporose en bij chronische musculoskeletale aandoeningen.…

Lees meer

Voelen hoe een passieve beweging zich in het lichaam voortzet activeert hogere motorische velden

De Feldenkrais methode, maar ook de methode gebaseerd op Laban/Bartenieff, zijn goede voorbeelden van bewust- of mindful bewegen. Deze vormen van bewegen zijn binnen de fysiotherapie in opmars en vormen een goede aanvulling op strikt mechanisch georiënteerde benaderingen. De interventies binnen deze benaderingen zijn bedoeld om het zenuwstelsel betekenisvolle informatie aan te bieden die de…

Lees meer

Tips om meer bewust bewegen in je fysiotherapie te brengen

De Feldenkrais methode (FM) is een manier van bewust bewegen die de controle-, de coördinatie- en de functie van het bewegen verbetert. Ze bereikt dit door her-educatie van het sensomotorische systeem. Het is een methode die uitstekend binnen de fysiotherapie toepasbaar is. Het centrale idee achter de methode is om bewegingen met minimale inspanning en…

Lees meer