Mindful-massage gunstig bij patiënten met matige depressie

Dat massage een gunstig effect heeft op stress en zelfs angst was al bekend. Minder duidelijk is of massage ook effect heeft op somberheid of depressie. Field, e.a. toonden in 2007 al aan dat total body massage bij rugpijn patiënten niet alleen effect had op pijn, angst en slaapstoornissen, maar ook op depressie. Zie: Total body massage bij rugpatiënten verlicht beter de pijn, angst, depressie en slaapstoornissen dan relaxatietraining. Er is echter meer onderzoek nodig. De auteurs van dit artikel onderzochten of mindful massage een gunstig effect heeft op depressieve patiënten.

Methode
Patiënten (N=28) met middelmatige depressie werden random toegewezen aan een mindfulness-based touch therapy groep of een controle groep (Stötter, 2013). De controle groep kreeg de standaard medische begeleiding die bij een observatie periode hoorde. De deelnemers in de mindfulness-based touch therapy groep kregen in acht weken zestien mindfulness sessies van zestig minuten. In die sessies werden tast oefeningen gedaan en gemasseerd, waarbij zowel de therapeut als de patiënt in een mindfulness ‘state’ verkeerden. De therapeut begeleide tijdens deze behadeling de patiënt in de aspecten van het mindful observeren van de aanraking, lichaamssensaties en gevoelens, zoals gebruikelijk is binnen de mindfulness traditie. Er werd bijvoorbeeld geen discussie aangegaan of verklaringen gegeven. Naast deze interventies deden de deelnemer de gangbare mindfulness meditaties thuis vanuit de MBSR.

Resultaat
Het resultaat is gunstig. De deelnemers in de mindfulness-based touch therapy groep gaan significant beter vooruit op depressie (Hamilton Depression Rating Scale) dan de controle groep.

Opmerking samenvatter
Omdat mindful-touch gecombineerd is met mindfulness meditatie thuis kan men geen uitspraak doen over de werkzaamheid van mindful-touch alleen. Wel is het onderzoek een mooie demonstratie hoe massage en mindfulness training tijdens de behandeling toegepast kunnen worden. Eerder onderzoek toonde ook dat zwijgen tijdens de massage meer effect had (Moyer, 2008). Dat wijst ook in de richting van mindful-masseren. Bovendien zou zachte tastmassage beter werken dan harde bij angst (Billhult, 2009). Mogelijk omdat zachte tast meer interoceptief is dan extroceptief.

Bron: Stötter, A., Mitsche , M., Endler, P.C., Oleksy, P., Kamenschek, D., Mosgoeller, W., Haring, C. (2013). “Mindfulness-based touch therapy and mindfulness practice in persons with moderate depression.” Body, Movement and Dance in Psychotherapy: An International Journal for Theory, Research and Practice 8(3): 183-198.

Samenvatter: Peter van Burken.
Redactie: Peter van Burken

© www.PsychFysio.nl / drs. P. van Burken.

Meer over dit onderwerp bij Psychfysio

Peter van Burken

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Dans je vrij van pijn. Een cursus voor mensen met chronische pijn.

Nieuwsbrief

Database met 1225+ artikelen

Voorjaar 2020

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 19 maart. Prijs 1095,-  ...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 22 april 2020. Prijs 895,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 22 mei 2020. Prijs 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 26 mei 2020. Prijs 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 3 juni 2020. Prijs 875,-...

Najaar 2020

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 1 september 2020. Prijs 1295,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 3 september 2020. Prijs 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 4 september 2020. Prijs 595,-...

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Start 19 september 2020. Prijs 895,-...

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 3 november 2020. Prijs 595,-...

Data volgen

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start najaar 2020. Prijs: 875,-  ...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start voorjaar 2021. Prijs 875,- Inschrijven...