Ernstige ziekte beïnvloedt de mentale gezondheid van de partner

Het huwelijk, of een lange relatie met een partner,  is over het algemeen goed voor de gezondheid en het welzijn. Verschillende studies hebben aangetoond dat de gezondheid van beide partners sterk gecorreleerd is aan elkaar. Veranderingen in gedrag, mentale en fysieke gezondheid zijn vaak op elkaar afgestemd, aangezien zowel de leefstijl als de omgeving hetzelfde is. Het is aangetoond dat het welzijn van de ene partner het welzijn van de andere partner voorspelt. Verslechtering in de gezondheid van de een blijkt geassocieerd met een slechtere gezondheid bij de ander, los van de effecten van het overlijden of rouw. Deels kan deze verbinding  verklaard worden doordat ziekte bij een partner de andere partner veel zorg op zich moet nemen. Het verzorgen van een chronisch zieke partner kan ten koste gaan van de gezondheid van de mantelzorger zelf. Het zorgen voor iemand anders lijkt vaak gepaard te gaan met hogere levels van depressie, slechtere zelf-gerapporteerde gezondheid en een ongezondere leefstijl.

In dit onderzoek wordt gekeken naar de potentiële achteruitgang in fysieke en mentale gezondheid wanneer de partner een chronische ziekte krijgt, en wat hierin het verschil is tussen mannen en vrouwen.

Methode
Deze studie gebruikt data uit een grotere Health and Retirement Study (HRS), een nationaal onderzoek onder mensen van 50 jaar en ouder in de USA. Voor dit onderzoek zijn gegevens vanaf 1998 gebruikt. In de HRS zijn onder andere de gegevens van een ziekte van de partner opgenomen, zoals hartproblemen, diabetes, longziekten, kanker of CVA. Gegevens van voor de ziekte van de echtgenoot/partner werden vergeleken met de gegevens na die gebeurtenis. Dit is gemeten op korte termijn, 1 tot 2 jaar, en op de lange termijn, na 10 jaar. In totaal zijn gegevens van 3688 vrouwen en 4044 mannen geanalyseerd. De meetinstrumenten die werden gebruikt, waren voor deze studie ontworpen. Metingen die werden uitgevoerd:

  • Depressieve symptomen: Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D). Deze lijst bestaat uit 8 vragen over hoe men zich de afgelopen week gevoeld had.
  • Zelf gerapporteerde gezondheid:  werd gemeten op een 5-punts Likert schaal.

Resultaten
Bij zowel mannen als vrouwen van wie bij de partner een ernstige ziekte werd geconstateerd, worden hogere scores op depressie en lagere scores op zelf gerapporteerde gezondheid gevonden. Bij de vrouwen was het verschil op depressie significant en gedurende tien jaar na de diagnose nog steeds te zien. Zelf gerapporteerde gezondheid bij vrouwen was niet significant afgenomen. In tegenstelling tot de vrouwen was bij mannen de score op depressie niet significant, maar de afname van zelf gerapporteerde gezondheid was wel significant. Deze afname was ook op de lange termijn nog te zien.

Opmerkingen samenvatter
Het vaststellen van een ernstige ziekte bij de ene partner heeft directe gezondheidsgevolgen voor de andere partner. Mannen en vrouwen reageren hier verschillend op; bij vrouwen nemen depressieve gevoelens toe, mannen ervaren een achteruitgang in zelf gerapporteerde gezondheid. De auteurs geven hier als mogelijke verklaring voor de vrouw vaak de rol van verzorger op zich nemen, wat gepaard gaat met slechtere mentale gezondheid. Bij de mannen zou juist de zelf gerapporteerde gezondheid achteruitgaan, omdat zij voor zichzelf moeten zorgen; een taak die vaker bij de vrouwen ligt. De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat niet alleen de patiënt zelf goede zorg moet ontvangen, maar dat ook aandacht besteed moet worden aan de gezondheid van de partner. Dit geldt vooral in de late volwassenheid en bij ouderdom, aangezien de gezondheid vaak achteruit gaat en de partners de belangrijkste rol vervullen in de verzorging en ondersteuning.  Als er meer aandacht wordt besteed aan de partners van mensen met een ernstige ziekte, zou dit een belangrijke stap zijn in preventie van depressie en algehele achteruitgang van de gezondheid.

Valle, G., Weeks, J.A., Taylor, M.G., Eberstein, I.W. (2013). Mental and Physical Health Consequences of Spousal Health Shocks Among Older Adults. J Aging Health 25: 1121.

Meer van Psychfysio

Marjolein Streur

Marjolein Streur

Fysiotherapeut/fysiotherapiewetenschapper. Referent/samenvatter. Speerpunt leefstijlcoaching en psychologie. Volgde de universitaire focusopleiding ‘klinische en gezondheidspsychologie’.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1400+ artikelen

Nieuwsbrief

Voorjaar 2022

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 12 januari 2022. Prijs € 495,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 20 januari 2022. Prijs € 1195,-…

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 15 februari 2022. Prijs € 1295,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 9 maart 2022. Prijs € 595,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 17 maart 2022. Prijs € 1295,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 11 mei 2022. Prijs € 895,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 15 juni 2022. Prijs: € 875,-…

Data volgen

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start najaar 2022. Prijs € 875,- Gordon…

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo