7_06_2_trapezius-myalgie-autonome-ontregeling_42997297

Autonome ontregeling bij trapezius myalgie ook zonder abnormale stress

Verschillende studies tonen aan dat het autonome zenuwstelsel betrokken is bij het ontstaan en onderhouden van chronische pijn in de spieren.  Chronische trapezius myalgie is bijvoorbeeld geassocieerd met lokale morfologische verstoringen en een insufficiënt lokaal metabolisme. Waarschijnlijk ontstaan deze verstoringen door de langdurig verhoogde spieractivatie en de verstoorde circulatie.

Heart rate variability (HRV) geeft een indicatie over de mate van sympathische en parasympatische activatie. Bij wijdverbreide chronische pijnsyndromen, zoals fybromyalgie, is er bij laboratoriumstudies een verhoogde hyperactiviteit van het sympathische zenuwstelsel aangetoond. Bij nek-schouderpijn is dit onderzoek nog niet gedaan. Fysieke activiteit is in staat om de autonome regulatie ten gunste van parasympatische activiteit te laten toenemen.
Om het onderzoek meer ecologisch valide te maken deden de auteurs een ambulatoir onderzoek naar autonome regulatie, fysieke activiteiten en stress en energie bij patiënten met lokale nek-schouder pijn.

Methode

Aan dit onderzoek deden 22 patiënten met chronische nek-schouder pijn mee (chronische trapezius myalgie). Elke patiënt werd gematcht aan een pijnvrije proefpersoon  via gelijke leeftijd, geslacht en BMI.

Metingen

  • HRV ambulatoir: via bipolair electrocardiogram.
  • Fysieke activiteit ambulatoir: via Intelligent Device for Energy Expenditure and Activity (IDEEA), met 5 sensoren,  waaronder inclinometers).
  • Pijn: Borg-CR-10 (Borg, 1998).
  • Stress en energie: Stress-Energy-Questionnaire (Kjellberg, e.a., 2002) 2 schalen van 6 items. En ook via een dagboek.

De metingen werden 24 uur verricht, zowel tijdens het werk als in de vrijetijd.

Resultaten

Heart Rate Variability was verminderd in de pijngroep ten opzichte van de pijnvrije groep. Vooral ook ‘s nachts. Het patroon suggereert een toegenomen sympathische activiteit in combinatie met een afgenomen parasympatische activiteit. Wat betreft fysieke activiteit is er een trend (p=0.08) dat de pijnpatiënten met trapezius myalgie in 24 uur 1,5 km minder lopen dan de pijnvrije proefpersonen. (4,1 km versus 5,6 km). Bovendien liggen de pijnpatiënten in deze 24 uur significant meer op bed dan de pijnvrije personen. De gerapporteerde stress was gelijk, maar de gerapporteerde energie was ’s avonds significant minder in de pijngroep dan de pijnvrije groep.
De verschillen in autonome regulatie blijft aanwezig ook al filtert men het effect van fysieke activiteit en stress eruit.

Opmerking samenvatter

Het lijkt zinvol om als fysiotherapeut de therapie niet alleen te richten op het verbeteren van houding, spierlengte, lokale ontspanning, trigger points etc, maar ook op het herstellen van de autonome dysregulatie. Het is bekend dat stress tot autonome dysregulatie kan leiden. Dit onderzoek toont dat ook al is de stress matig en filtert men dit eruit er toch een verschil blijft in autonome activatie. Dat lijkt ervoor te pleiten dat het toevoegen van Heart Rate Variability-biofeedback ook bij niet gestresste patiënten met trapezius myalgie zinvol is. Met de stresseraser of emWave®2  is dit eenvoudig te trainen.
Meer over HVR:

Hallman, D. M., & Lyskov, E. (2012). Autonomic regulation, physical activity and perceived stress in subjects with musculoskeletal pain: 24-hour ambulatory monitoring. Int J Psychophysiol, 86(3), 276-282.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Meer nieuws van psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 8 november 2023. Prijs € 595,- …

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 17 november 2023. Prijs € 495,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 10 januari 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data 13 januari 2024. Prijs € 995,-…

De Mindful Fysiotherapeut

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 18 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 25 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 28 februari 2024. Prijs € 975,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Data volgen 2024. Prijs € 1395,- Als…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb
NRTO_keurmerk-170px