Additional menu

Optimistische stemming vermindert catastroferen en zo de pijn intensiteit

Optimisten gaan beter met pijn om en hebben een lagere pijn sensitiviteit. Deze relatie is echter nog niet causaal vastgesteld via experimenteel onderzoek. Ook de route waarlangs optimisme de pijn ervaring beïnvloedt is nog onduidelijk. De auteurs toetsen daarom in hun onderzoek of (1) een optimistische stemming tijdens een pijnprovocerende taak (cold pressure task) tot minder negatieve verwachtingen rond de pijn intensiteit leidt en of (2) een optimistische stemming tot minder catastroferen over de ervaren pijn leidt.

Methode

In dit onderzoek werden 79 studenten random verdeeld over een experimentele conditie en een controle conditie. In de experimentele conditie werd direct voorafgaande aan de cold pressure test een optimistische stemming uitgelokt. Dit gebeurde door de ‘best possible self’ taak. Deze taak bleek uit eerder onderzoek een optimistische stemming uit te lokken. De taak in het kort beschreven: denk één minuut aan ‘jij op je best’. Schrijf daar dan 15 minuten over. Verbeeld je tot slot datgene wat je gedetailleerd beschreven hebt. De controle groep schreef over het verloop van een ‘gangbare dag’.

Primaire metingen

  • Optimisme: Life Orientation Test (LOT-R). (Scheier, e.a. 1994) voorafgaande aan pijnprovocatie.
  • Catastroferen: aangepaste Pain Catastrophizig Scale (Sullivan, e.a., 1995) na de pijnprovocatie.
  • Verwachte pijn: VAS één item voorafgaande aan pijnprovocatie.
  • Ervaren pijn: VAS één item tijdens pijnprovocatie op 20 sec, 40, sec, 60 sec, en 20 na pijn provocatie.

Resultaten

De experimenten taak ‘Best Possible Self’ (BPS) bleek geslaagd in die zin dat ze een optimistische stemming opriep.
Ten aanzien van pijn: de deelnemers in de BPS groep ervoeren een significant lagere pijn intensiteit tijdens de cold presure test dan de controle groep.
Wat betreft mogelijke werkingsmechanismen: de verwachte pijn intensiteit verschilde niet tussen de groepen, catastroferen wel. De deelnemers in de BPS groep catastrofeerden minder over de ervaren pijn. Bij mediatie analyse bleekt dat ‘minder catastoferen over pijn’ inderdaad het effect van optimisme op de pijnervaring verklaarde.

Opmerkingen samenvatter

Een fysiotherapeut die oog en oor heeft voor psychologische factoren, en hier ook tijd voor neemt, kan de patiënt instrueren in de ‘Best Possible Self’. Deze korte eenmalige instructie (eventueel op papier uitgeschreven) kan de patiënt dan zelf thuis uitvoeren. De ‘Best Possible Self’ is een bekende oefening uit de positieve psychologie. Een fysiotherapeut begeeft zich daarmee niet op het terrein van de psychotherapeut.
Fysiotherapeuten die verstand hebben van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) gebruiken deze oefening vaak al op het moment dat zij de patiënt gedetailleerd de gewenste toestand laten oproepen.

Bron: Hanssen, M. M., Peters, M. L., Vlaeyen, J. W., Meevissen, Y. M., & Vancleef, L. M. (2013). Optimism lowers pain: Evidence of the causal status and underlying mechanisms. Pain, 154(1), 53-58.

© www.PsychFysio.nl
drs. P. van Burken

Meer over dit onderwerp bij Psychfysio

Gravatarfoto voor Peter van Burken

Peter van Burken

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Reader Interactions

Om de twee weken 3-6 samenvattingen

Fysiotherapeut? ja nee

6000+ fysiotherapeuten ontvangen de nieuwsbrief.

Cursussen 2020

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 7 januari 2020. Prijs 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 januari 2020. Prijs 875,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 januari 2020. Prijs 1295,-...

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 11 januari 2020. Prijs 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 13 januari 2020. Prijs 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 januari 2020. Prijs 595,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 28 januari 2019. Prijs 1295,-...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 6 mei 2020. Prijs 895,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 22 mei 2020. Prijs 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 3 juni 2020. Prijs 875,-...