Mensen verwachten meer invloed op fysiek welzijn te hebben dan op mentaal welzijn

Leefstijl is belangrijk voor het fysieke- en mentaal welzijn. De Theory of Planned Behavoir (TPB) voorspelt dat de mate waarin men meent invloed te kunnen uitoefenen (ervaren controle) voorspelt of men een leefstijl verandering doorvoert. Patiënten lijken doorgaans meer open te staan voor het veranderen van de fysieke leefstijl dan voor hun mentale leefstijl. Een verklaring kan zijn dat men meent minder invloed te hebben op mentaal welzijn. De auteurs deden hier een onderzoek naar.

Methode

Voor dit onderzoek werden 1013 volwassenen in Noord Ierland geïnterviewd. Het interview bevatte twee vragen over de mate waarin men invloed meent te hebben op de fysieke gezondheid en de mentale gezondheid. Ook werd er gevraagd of men het afgelopen jaar geprobeerd had de leefstijl te veranderen. Als de deelnemer daar ‘ja’ op antwoorde moest hij/zij in een lijst aangeven welke leefstijl veranderingen het betrof.

Fysieke leefstijl veranderingen

Mentale leefstijl veranderingen

Minder of stoppen met roken.

Meer sportief bewegen.

Overgewicht verminderen.

Meer er op uit en naar vrienden.

Minder vet eten.

Met mensen praten over je zorgen.

Meer groenten/fruit.

Relaxatie technieken.

Alcohol verminderen.

 

Meer bewegen

 

Resultaten

De deelnemers gaven aan dat ze meer controle over fysiek welzijn dan over mentaal welzijn ervoeren. Er is geen verschil in ervaren controle tussen mannen en vrouwen. Mensen uit de laagste sociale klasse (ongeschoold werk) menen dat ze minder controle hebben over zowel hun fysieke- als mentale welzijn, dan mensen uit sociaal hogere klassen.
In overeenstemming met de lagere verwachting van controle over mentaal welzijn, heeft slechts 41% het afgelopen jaar een verandering in mentale leefstijl uitgevoerd tegen 72% ten aanzien van fysiek welzijn. Vrouwen, mensen in de leeftijd van 35-49, en mensen in de midden of hogere sociale klasse voerden vaker een leefstijl verandering door. Dat geldt voor zowel fysiek- als mentaal welzijn.
De onderzoekers kijken specifiek naar het type leefstijl interventie ten aan zien van mentaal welzijn. Fysieke bewegen wordt het vaakst doorgevoerd, terwijl relaxatie het minst werd ingevoerd. Ouderen (65+) en mensen uit de lagere sociale klasse hebben significant minder vaak een leefstijl verandering doorgevoerd ten aanzien van bewegen en ten aanzien van relaxatie.

Opmerking samenvatter

Psychosociale factoren, zoals stress, spelen een rol bij musculoskeletale klachten. Fysiotherapeutische leefstijl interventies gericht op het bevorderen van mentaal welzijn zijn dan geïndiceerd. Dit onderzoek maakt aannemelijk dat dit lastiger door te voeren is dan fysieke leefstijl veranderingen. Fysieke activiteiten verhogen blijft echter een belangrijke kanshebber.
Mannen, lagere sociale klasse, en mensen boven de 50 of onder de 35 hebben mogelijk extra aandacht nodig om leefstijl veranderingen door te voeren.

Breslin, G., McCay, N. (2013). Perceived control over physical and mental well-being: the effects of gender, age and social class. Journal of Health Psychology, 18(1), 38-45.

Meer van Psychfysio

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 2750+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1300+ artikelen

Nieuwsbrief

Voorjaar 2021

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 27 januari 2021. Prijs € 595,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 9 februari 2021. Prijs € 1295,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 11 februari 2021. Prijs € 1295,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 19 maart 2021. Prijs € 595,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 23 maart 2021. Prijs € 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 april 2021. Prijs € 875,-...

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 16 april 2021. Prijs € 1295,-...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 21 april 2021. Prijs € 895,-...

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 18 mei 2021. Prijs € 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 9 juni 2021. Prijs € 875,-...

Najaar 2021

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data najaar 2021 volgen. Prijs € 895,-...

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo