Motivatie techniek: positieve feedback verterkt het effect van mentaal contrasteren op performance

Mentaal contrasteren is een belangrijke zelfregulatie strategie die commitment aan een doel versterkt en bovendien de performance verbetert. Bij rugpijnpatiënten is ze effectief gebleken in het versterken van motivatie tot bewegen. Zie link.

Mentaal contrasteren

Bij mentaal contrasteren identificeert men eerst een belangrijke gewenste toestand (bijvoorbeeld goed omgaan met chronische pijn). Vervolgens verbeeldt men dat men dit doel in de toekomst bereikt heeft (zich bijvoorbeeld trots en autonoom voelt). En tot slot reflecteert men over aanwezige barrières in de huidige toestand die het vervullen van die gewenste toekomst in de weg staan (bijvoorbeeld overmatige aandacht schenken aan de pijn). Deze methode komt opvallend overeen met de werkwijze die bij Neuro-Lingistisch Programmeren (NLP) gehanteerd wordt.

Alleen als mentaal contrasteren leidt tot een hoge mate van succesverwachting treedt de toename in commitment en performance op, maar niet als er slechts een gematigde verwachting van succes is. Bovendien blijkt enkelzijdig nadenken over alleen de gewenste toekomst (‘dromen’) of alleen de huidige situatie (blijven hangen) geen effect te hebben op commitment of performance.
Hoge succes verwachtingen zijn echter slechts een voorwaarde voor succesvol doelstreven. Mentaal contrasteren zorgt voor de vertaling van verwachtingen in performance. Eerder onderzoek mat weliswaar de aanwezigheid van succesverwachting, maar manipuleerde deze niet experimenteel. De auteurs doen dit in het huidige onderzoek wel.

Methode

In de huidige twee onderzoeken (N=158, N=147) werd bij studenten voor aanvang van het experiment de Creative Personality Scale (Gough, 1979) afgenomen. De studenten kregen echter nep-feedback over de uitslag daarvan. Een deel van de studenten kreeg te horen dat ze gematigd creatief waren, de overige studenten dat ze juist heel creatief waren. Vervolgens werd het denken van de studenten gestuurd in één van de volgende vier condities: mentaal contrasteren, rond hangen in de huidige situatie, ‘dromen’ over de gewenste situatie, en irrelevant mentaal contrasteren. Creatieve performance was de uitkomstmaat en werd onderzocht door drie sets inzichtproblemen op te lossen. De drie sets bestonden uit acht verbale problemen, acht wiskundige problemen, en acht ruimtelijke problemen. Ze waren gematigd qua zwarte. Het aantal opgeloste problemen was de uitkomstmaat.

Resultaat

De bekende bevinding dat mentaal contrasteren tot betere preformance leidt dan rond hangen in de huidige situatie of ‘dromen’ over de gewenste situatie, werd hier wederom bevestigd. Deelnemers in de mentaal contrasteren groep die van te voren de nep-feedback kregen dat ze hoog scorenden op creativiteit lossen meer problemen op dan degene die te horen kregen dat ze gematigd creatief waren.

Opmerking samenvatter

Mentaal contrasteren is effectief en kan binnen de fysiotherapie ingezet worden als het gaat om het begeleiden van patiënten rond zelfmanagement van de hun gezondheidsproblematiek. De patiënt sterke positieve feedback geven over een persoonlijke eigenschap die relevant is ten aanzien van het omgaan met het gezondheidsprobleem versterkt het effect van mentaal contrasteren op performance. Neurolinguïstisch programmeren (NLP) sluit nauw aan bij deze bevindingen. Fysiotherapeuten kunnen zich scholen in deze geavanceerde motivatie technieken.

Oettingen, G., Marquardt, M.K., Gollwitzer, P.M. (2012). Mentaal contrasteren turns positive feedback on creative potential into succesful performance. Journal of Experimental Social Psychology, 48, 990-996.

Meer van Psychfysio

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1300+ artikelen

Nieuwsbrief

Najaar 2021

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 september 2021. Prijs € 1195,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 10 sept 2021. Prijs € 495,-…

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 14 september 2021. Prijs € 1295,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 15 september 2021. Prijs € 895,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 16 september 2021. Prijs € 1295,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 24 september 2021. Prijs € 495,-…

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 10 november 2021. Prijs € 495,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 24 nov 2021. Prijs € 595,-…

Nieuwe data volgen

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

4 dagen. Data voorjaar 2022 volgen. Prijs € 795,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Nieuwe data volgen. Prijs € 875,- Cursus…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start najaar 2021. Prijs: € 875,-  …

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo