6_09_2_CVA-zelfvertrouwen-balans_606697

CVA patiënten met een laag ‘balans zelfvertrouwen’ hebben meer beperkingen

Het is nog niet volledig bekend welke factoren bij CVA patiënten geassocieerd zijn met hun beperkingen op activiteiten en participatie niveau. De literatuur noemt factoren zoals verminderde loopsnelheid, verminderde loopcapaciteit, stoornissen in de balans, verminderd zelfvertrouwen ten aanzien van de balans, en piekeren over vallen. Veel onderzoek en revalidatie inspanningen richten zich op het verbeteren van de loopsnelheid. Er zijn echter ook aanwijzingen dat balans, verminderd zelfvertrouwen ten aanzien van balans, en angst te vallen ook een rol spelen bij het ontstaan van de beperkingen. De onderzoekers willen achterhalen welke factoren het meest direct gerelateerd zijn aan deze beperkingen in activiteiten.

Methode

Aan dit onderzoek deden 77 CVA patiënten mee. De patiënten komen uit diverse revalidatiecentra en CVA steungroepen. Inclusie: het CVA moest langer dan zes maanden geleden hebben plaatsgevonden. De patiënt moest klaar zijn met de CVA revalidatie, maar wel verwezen zijn naar fysiotherapie in verband met zijn/haar (rest)beperkingen.

Metingen

  • CVA gerelateerde beperkingen: Modified Rankin Scale: Wilson, e.a., 2005.
  • Loopsnelheid en loopcapaciteit: 10 meter looptest en 6 minuten loop test.
  • Balans: Berg Balance Scale (BBS: Berg, e.a., 1992) en Fullerton Advanced balance (FAB) scale (FAB: Roos, e.a.a, 2002).
  • Balans zelfvertrouwen: Activities-specific Balance Confidence (ABC: Powel, e.a., 1995).
  • Val zelfvertrouwen: Modified Falls Efficacy Scale (MFES).
  • Beperkingen in activiteiten en participatie: ICF Measuree of Participation and Activities (IMPACT: Post, e.a. 2008).

Resultaten

Opvallend is dat balans zelfvertrouwen en val zelfvertrouwen het sterkst correleren met de beperkingen op activiteiten en participatie niveau. De correlatie ligt rond de r = -0.54. De correlaties van loopsnelheid, loopcapaciteit, en balans enerzijds en beperkingen anderzijds zijn minder sterk en liggen tussen de -0.25 en de -0.37.

Opmerking samenvatter

Dit onderzoek is interessant omdat het duidelijk maakt dat de fysiotherapeuten bij CVA patiënten niet alleen naar het fysieke functioneren moet kijken, maar ook naar het psychologische functioneren. Dit onderzoek toont aan dat de beperkingen op activiteiten en participatieniveau in belangrijke mate samenhangen met het zelfvertrouwen dat ze hebben rond het thema balans en vallen. Fysiotherapeuten kunnen beroepsspecifieke interventies ontwikkelen om deze factoren te beïnvloeden.

Schmid, A. A., Van Puymbroeck, M., Altenburger, P. A., Dierks, T. A., Miller, K. K., Damush, T. M., & Williams, L. S. (2012). Balance and Balance Self-Efficacy Are Associated With Activity and Participation After Stroke: A Cross-Sectional Study in People With Chronic Stroke. Arch Phys Med Rehabil, 93(6), 1101-1107.

Over de auteur

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Meer nieuws van psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1400+ artikelen

Nieuwsbrief

Fysiotherapeut?(Vereist)

Voorjaar 2022

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 1 april 2022. Prijs € 495,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 11 mei 2022. Prijs € 895,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 13 mei 2022. Prijs € 495,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 15 juni 2022. Prijs: € 875,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 17 juni 2022. Prijs € 875,-…

Najaar 2022

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 9 september 2022. Prijs € 1295,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 22 september 2022. Prijs € 1295,-…

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

4 dagen. Start najaar 2022. Prijs € 795,- Bij…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 4 oktober 2022. Prijs € 1395,-…

crkbo_instelling_rgb
kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein