6_05_3_fysiotherapie-nlp-verbeelding-emoties_67680376

Eenvoudige NLP verbeeldingstechnieken verminderen de intensiteit van negatieve emoties

De neurofysiologie van verbeelding en emoties wordt intensief onderzocht. NLP gebruikt verbeelding om emoties te beïnvloeden. Mogelijk hangt het effect van deze NLP technieken af van de kwaliteit en kenmerken van de innerlijke verbeelding. Dit is echter tot nu toe nog niet onderzocht. Ook de mate van hypnotiseerbaarheid kan een rol spelen. Cliënten die hoog scoren op hypnotiseerbaarheid rapporteren levendiger verbeelding en intensere emoties. De auteurs van dit artikel onderzochten wat het effect van NLP verbeeldingstechnieken op negatieve emoties is en of dit effect groter is bij mensen die hoog hypnotiseerbaarheid zijn.

Methode
Aan dit onderzoek deden 31 vrijwilligers mee. 19 deelnemers waren hoog hypnotiseerbaar en 12 deelnemers waren laag hypnotiseerbaar. Hypnotiseerbaarheid werd gemeten met de Stanford Hypnotic Susceptibility Scale (SHSS:C, Crawford, e.a., 1982). De proefpersonen werden getest onder hypnose en in wakende toestand. In beide condities werden de deelnemers daarna gevraagd bepaalde neutrale, negatieve, en positieve herinneringen levendig op te halen. De auteurs deden verschillende experimenten. Interessant is vooral het onderzoek onder de wakkere deelnemers. De deelnemers moesten met de volgende NLP techniek hun emoties reguleren tijdens negatieve herinneringen. De eerste stap was de negatieve herinnering gedissocieerd te bekijken, alsof die op een filmdoek plaatsvond. De tweede stap bestond uit het veranderen van bepaalde submodaliteiten van de ‘film’ waardoor de intensiteit van de negatieve emotie afnam. Bijvoorbeeld de film minder kleurrijk maken, meer op afstand zetten, een grappig geluid erachter zetten, et cetera.
Tijdens dit onderzoek werd ook het ECG en de huidgeleiding opgemeten.

Resultaten
Veel voorkomende negatieve herinneringen waren herinneringen aan ziekten, ongeval, overlijden, en ruzies. Overall rapporteren deelnemers die hoog hypnotiseerbaar zijn ook nu meer levendiger herinneringen en intensere emoties daarbij. Dit zowel in de hypnose fase als in de wakende fase van het onderzoek. Het ophalen van negatieve herinneringen gaat vooral met autonome activatie gepaard bij de deelnemers die hoog hypnotiseerbaar zijn. De NLP techniek dissociatie en transformatie geven in zowel de hoog hypnotiseerbare cliënten als de laag hypnotiseerbare cliënten een significante daling van de intensiteit van de negatieve emotie. De transformatietechniek doet dit sterker dan de dissociatie techniek. Alleen bij de hoog hypnotiseerbare cliënten vindt er dan ook een daling in autonome activatie plaats.

Opmerkingen samenvatten
De in dit onderzoek gebruikte NLP-technieken (dissociatie en submodaliteiten transformatie) zijn relatief eenvoudige technieken die ook een fysiotherapeut of een andere hulpverlener makkelijk kan integreren binnen zijn behandeling. Het zijn eenvoudige maar uiterst waardevolle cognitieve technieken die ingepast kunnen worden tijdens stressmanagement training. NLP technieken vormen door hun accent op mentale verbeelding een unieke aanvulling op meer verbale- of lichamelijke emotie regulatietechnieken.

Kirenskaya, A. V., Novototsky-Vlasov, V.Y., Chistyakov, A.N., Zvonikov, V.M. (2011). The relationship between hypnotizability, internal imagery, and efficiency of neurolinguistic programming. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 59(2), 225-241.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Meer nieuws van psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 16 jaar lang. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 14 maart 2023. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 30 maart 2023. Prijs € 1395,-…

De Running Fysiotherapeut

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 10 mei 2023. Prijs € 995,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 15 mei 2023. Prijs € 975,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 20 mei 2023. Prijs € 495,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 24 mei 2023. Prijs € 495,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn - Wervelkolom -

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 14 juni 2023. Prijs € 975,- …

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn - Extremiteiten -

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 16 juni 2022. Prijs: € 975,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2023. Prijs € 595,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb
NRTO_keurmerk-170px