6_02_3_web-based-fysiotherapie-chronische-pijn_59836567

Web-based chronische pijnmanagement is mooie aanvulling op reguliere fysiotherapie

Verschillende systematische reviews van webgebaseerde interventies voor chronische pijn laten  een kleine maar significante vermindering in pijn en functionele beperkingen zien. De effecten op angst en depressie zijn meer wisselend.
De onderzoekers ontwikkelden een nieuw web-based pijnmanagement programma. Op basis van literatuur onderzoek komen ze tot vier inhoudgebieden die de volgende namen kregen:

  • Cognitief: denk beter.
  • Gedragsmatig: meer doen.
  • Sociaal: betere relaties onderhouden.
  • Emotioneel: je beter voelen.

Binnen elk domein werd een multimedia presentatie gemaakt voor educatie over het onderwerp, en diverse interactieve activiteiten. Zo werden er bijvoorbeeld ‘denk-analyse’ oefeningen gemaakt, lichamelijke trainingsoefeningen, relaxatie oefeningen etc. Webpagina’s die gestelde bewegingsdoelen automatisch omzetten naar een gradueel opbouwschema. Email reminders voor activiteiten, kennisquizzen , zelfmonitor opdrachten. Ook sociale media werd erbij betrokken. Zo konden vrienden bijvoorbeeld uitgenodigd worden mee te participeren in bepaalde activiteiten.

Metingen
Op baseline, en na ongeveer 7 en 14 weken werden de volgende vragenlijsten afgenomen:

  • Depressie, angst, stress: Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D: Radloff, 1977) en de Depression, Anxiety, Stress scales (DASS, Lovibond, e.a., 1995).
  • Pijnkennis: quiz.
  • Pijn (diverse dimensies); Profile of Chronic Pain: screen (PCP:S, 15 items, Ruehlman, e.a. 2005) en Profile of Chronic Pain: Extended Assesment (PCP: EA, 95-items,  Ruehlman, e.a., 2005). De PCP:EA meet pijnlocaties, pijn karakteristieken, medicatie, gezondheidsstatus, en diverse multi-item schalen rond coping, catastroferen, pijn attituden en opvattingen, positieve en negatieve sociale responsen, en functionele beperkingen in dagelijks leven.

Op basis van de uitslag op de online afgenomen PCP:EA werden een of meer modulen aan de patiënt geadviseerd.
162 chronische pijnpatiënten werden random verdeeld over de experimentele groep (webbased zonder verdere ondersteuning) of naar een controle/gebruikelijke zorg wachtgroep.

Resultaten
Het gebruik van het programma was geassocieerd met een afname in ernst van de pijn, afname van  de mate waarin pijn het dagelijks functioneren verstoort, en een afnamen van de emotionele last van de pijn. Ook de waargenomen functionele beperkingen, catastroferen, en pijngerelateerde angst, depressie, angst en stress namen significant af. De kennis over pijnmanagement was in de quizzen significant toegenomen. Dit alles beter dan in de controle groep.

Opmerking samenvatter
Fysiotherapeuten die de ‘handen vrij willen houden’ voor andere fysiotherapeutische interventies die dichterbij de kern van het beroepsprofiel liggen (zoals mobiliseren, spierversterken, conditie verbeteren) kunnen met webbased ondersteuning toch goed aandacht schenken aan de psychosociale aspecten van pijn(management).

Ruehlman, L. S., Karoly, P., Enders, C. (2012). “A randomized controlled evaluation of an online chronic pain self management program.” Pain 153: 319-330.

Over de auteur

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Meer nieuws van psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1400+ artikelen

Nieuwsbrief

Fysiotherapeut?(Vereist)

Voorjaar 2022

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 17 maart 2022. Prijs € 1295,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 1 april 2022. Prijs € 495,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 11 mei 2022. Prijs € 895,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 13 mei 2022. Prijs € 495,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 15 juni 2022. Prijs: € 875,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 17 juni 2022. Prijs € 875,-…

Najaar 2022

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 22 september 2022. Prijs € 1295,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Start 24 september 2022. Prijs € 895,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 4 oktober 2022. Prijs € 1395,-…

crkbo_instelling_rgb
kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein