5_18_3_ziekte-perceptie-herstel-brandwonden_75569794

Negatieve ziekte percepties verlengen de hersteltijd van brandwonden

De genezingstijd van brandwonden kan niet geheel verkaart worden door fysieke factoren zoals de grootte of de diepte van de wond. Vandaar dat men ook zoekt naar psychologische factoren. Hoe iemand tegen zijn aandoening aankijkt (ziekte percepties) bepaalt de mate van dreiging die men ervaart en ook welke acties men onderneemt ten aanzien van de aandoening. De auteurs wilden daarom onderzoeken of patiënten met brandwonden die een meer negatieve ziekte perceptie hebben, een langere hersteltijd hebben. Ook de relatie ziekteperceptie en therapietrouw werd onderzocht.

Methode
Aan dit onderzoek deden 72 van de 218 patiënten mee (=33%) die zich met een nieuwe brandwond hadden aangemeld bij een regionale brandwonden afdeling. Bij aanvang vulden ze een set vragenlijsten in:

  • Brandwond en demografische variabelen: ontstaansdatum, grootte, locatie, diepte, ontstaanswijze, medische en/of psychiatrische geschiedenis, diabetes, roken/alcohol, leeftijd etc.
  • Depressie en angst: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS: Zigmond, e.a., 1983).
  • Posttraumatische (stress) symptomen: Impact of Event Scale – Revised (IES-R: Weiss, .a., 1996).
  • Zorgen over uiterlijk: Derriford Appearance Scale-24 (DAS-24: Carr, e.a., 2005).
  • Ziekte perceptie van brandwond: Brief Illness Perceptions Questionnaire (B-IPQ: Broadbent, e.a., 2006).
  • Therapietrouw: op afspraak komen en het oordeel van de verpleegkundige of de patiënt zich aan de adviezen hield.

Resultaten
De mediaan tijd voor herstel van de brandwonden was 38 dagen. Een meer negatieve ziekte perceptie correleerde met meer depressieve symptomen, angst, traumatische (stress)symptomen, en met meer zorgen over het uiterlijk.
Een meer negatieve ziekte perceptie en ook meer depressieve symptomen op baseline waren gecorreleerd met een langere hersteltijd van de brandwond.
In een regressie analyse werden in het eerste blok een groot aantal al bekende herstelvertragende factoren toevoegt, zoals leeftijd of diepte van de brandwond. Deze bundel factoren verklaarde 35,3% van de variantie in de hersteltijd. Het toevoegen van de ziekteperceptie gaf een aanvullende verklaarde variantie van 7,8%. Het toevoegen van depressie in een derde stap gaf geen aanvullende verklaarde variantie.
De ziektepercepties bleken niet te correleerden met therapietrouw in de vorm van nagekomen afspraken en advies.

Opmerking samenvatter
In een eerdere nieuwsbrief van PsychFysio beschreven we onderzoek waaruit bleek dat ‘stress de wondhersteltijd kan vertragen. Het huidige onderzoek is interessant omdat blijkt dat ook negatieve ziekte percepties dit doen, zelfs als het effect van herstelbelemmerende factoren uitgefilterd is. Of dat via therapie ontrouw loopt is onduidelijk, omdat er in dit onderzoek geen relatie gevonden werd.

Wilson, E.R.H., Wisely, J.A., Wearden, A.J., Dunn, K.W., Edwards, J.E., Tarrier, N. (2011). Do illness perceptions and mood predict healing time for burn wounds? A prospective, preliminary study. Journal of Psychosomatic research, In press.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Meer nieuws van psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Volg ons op facebook:

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 8 november 2023. Prijs € 595,- …

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 17 november 2023. Prijs € 495,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 10 januari 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data 13 januari 2024. Prijs € 995,-…

De Mindful Fysiotherapeut

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 18 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 25 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 28 februari 2024. Prijs € 975,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Data volgen 2024. Prijs € 1395,- Als…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb
NRTO_keurmerk-170px