Neuro-linguïstisch programmeren (NLP) effectief bij cliënten met psychosociale problemen van matig complex niveau

De auteurs schrijven dat er tot op heden relatief weinig effect onderzoeken zijn gedaan naar het effect van neuro-linguïstisch programmeren (NLP) in een therapeutische setting. Uitzondering zijn de onderzoeken van Genser-Medlitsch e.a, (1997), Witt (1999),  Ojanen (1996-2002) en Huflejt-Lukasik (in voorbereiding).  Deze onderzoeken laten zien dat therapie gebaseerd op NLP technieken positieve effecten heeft op cliënten met psychologische klachten (zoals persoonlijke- of interpersoonlijke problemen, angsten en depressie) in vergelijking tot een controle wachtgroep. De gerapporteerde effecten binnen deze onderzoeken zijn: toegenomen subjectief wel-zijn, en zelfwaardering, minder angst, minder psychopathologische symptomen. Betere coping met stress, minder zelfgefixeerde aandacht, en minder sterke allergische reacties. In het huidige onderzoek kijken de auteurs naar de effecten van NLP therapie binnen een eerste lijn psychotherapeutische praktijksetting bij cliënten met een hulpvraag naar vermindering van psychologische klachten of een behoefte een hogere kwaliteit van leven.

Methode
De cliënten werden op volgorde van aanmelding om en om toegewezen aan de therapie of aan een wachtgroep (random?) Bij de therapiegroep vonden drie meetmomenten plaats: direct voor de therapie, direct erna en na 5 maanden follow-up. Bij de controlegroep vonden twee meetmomenten plaats: direct na aanmelding en drie maanden later. De therapie vond plaats in wekelijkse sessies van 60 minuten. Het aantal sessie was afhankelijk van de behoefte van de cliënt (gemiddeld 20 sessies waarvan 89% tussen de 10-40 sessies). De cliënten kwamen via mond-op-mond reclame naar de therapie en/of door attenderen tijdens colleges en/of via informatie op internet. 106 mensen deden mee, 84 vrouwen en 22 mannen. Vooraf werd bij de deelnemers de Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID I) afgenomen. Daarbij bleek dat geen van de deelnemers voldeden aan de criteria van een psychiatrische  stoornis zoals stemmingsstoornis, angst, psychose etc. De Structured Clinical Interview for DSM-IV Personality Disorders (SCID II) werd afgenomen om persoonlijkheidsproblematiek in kaart te brengen. De somscore van de SCID II werd in deze studie gebruikt als een indicatie voor de mate van psychologische problemen.
De kwaliteit van leven werd gemeten met de Croatian Scale of Quality of Live (KVZ) (Krizmanic e.a, 1992). Een subset van de KVZ meet predictoren (oorzaken) van levenstevredenheid, een andere subset meet de perceptie van kwaliteit van leven (criterium). Om de instroom toegankelijker te maken vond psychotherapie met gereduceerd tarief plaats. De vragenlijsten werden door een neutrale observator afgenomen.
Zeven psychotherapeuten getraind op NLP therapie masterniveau voerden de behandelingen uit waarbij ze zich hielden aan een scherp gedefinieerde set van NLP therapie methoden en technieken.

De reden van de deelnemers voor deelname aan de therapie waren:

  • Verminderen van disstresssymptomen (n=44).
  • Veranderen van ongewenst gedragspatronen (=n=12)
  • Verbeteren van persoonlijke relatie (N=19),
  • Leren omgaan met levensstress (N=12)
  • Persoonlijke groei en rijping (N=19)

De leeftijd van 86 van de 106 deelnemers lag tussen de 20 en 50 jaar. De deelnemers waren relatief hoog geschoold.

Resultaten
De psychologische problemen (SCID II) nemen in de therapiegroep significant af, de kwaliteit van leven op de KVZ verbetert zowel ten aanzien van predictor schaal als de criterium schaal.
Bij aanvang van de therapie bleken de therapie groep en de wachtlijst groep niet significant van elkaar te verschillen. De therapie groep toonde op de psychische problemen en kwaliteit van leven significant meer verbetering dan de controle groep. Alleen bij de therapie groep was er ook een follow-up meting gedaan na vijf maanden en daar bleek dat de psychische problemen significant verder afgenomen waren en de kwaliteit van leven (criterium schaal) significant verder verbeterde.
Het aantal therapie sessies correleerde licht met verbetering op de psychologische problemen (SCID II) (r= 0.27) en kwaliteit van leven (predictorschaal) r=0,21.
De effect sterkte van therapie lag tussen de 0,51 en 1,09 en is vergelijkbaar volgens de auteurs met de effect sterkte van CBT.

Opmerking samenvatter
Wat dit onderzoek interessant maakt is dat NLP effectief blijkt bij een groep cliënten die geen formele psychiatrische stoornis hebben maar wel stress, relatieproblemen of persoonlijk willen groeien. Vertaalt naar de psychosomatische fysiotherapie betreft het hier een groep cliënten vergelijkbaar met het psychosociale complexiteit niveau ‘matig gecompliceerd’. Dit is het segment waar de psychosomatische fysiotherapeut het meest actief intervenieert met zijn interventies. Die interventies bestaan voor een belangrijk deel uit lichaamsgerichte interventies. Vanuit het biopsychosociale perspectief is echter een multimodale benadering vaak noodzakelijk en psychosomatische fysiotherapeuten zijn dan ook getraind om ook cognitieve interventies in te zetten als aanvulling op de lichaamsgerichte interventies. Een deel van de psychosomatische fysiotherapeuten zijn geschoold in een aantal NLP technieken. Het huidige onderzoek ondersteund de effectiviteit van die technieken.

Stipancic, M., Renner, W., Schutz, P., Dond, R., . (2010). Effects of Neuro-Linguistic Psychotherapy on psychological difficulties and perceived quality of life. Counselling & Psychotherapy Research, 10(1), 39-49.

Meer van Psychfysio

Fysiotherapeut/psycholoog. Initiator en docent Psychfysio opleidingen. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1300+ artikelen

Nieuwsbrief

Najaar 2021

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 september 2021. Prijs € 1195,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 10 sept 2021. Prijs € 495,-…

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 14 september 2021. Prijs € 1295,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 15 september 2021. Prijs € 895,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 16 september 2021. Prijs € 1295,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 24 september 2021. Prijs € 495,-…

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 10 november 2021. Prijs € 495,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 24 nov 2021. Prijs € 595,-…

Nieuwe data volgen

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

4 dagen. Data voorjaar 2022 volgen. Prijs € 795,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Nieuwe data volgen. Prijs € 875,- Kennis…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start najaar 2021. Prijs: € 875,-  …

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo