Additional menu

Pijncatastroferen beïnvloedt de uitkomst van de neurodynamische test van de n. medianus

Neurodynamische tests worden veel gebruikt tijdens het onderzoek van musculoskeletale klachten. Het is ondertussen bekend dat elementen uit het fear-avoidance model, zoals catastroferen, invloed hebben op de pijnbeleving in zowel experimenten als in een klinische setting. Wat nog weinig onderzocht is of deze psychologische factoren ook invloed hebben op de symptoom rapportage tijdens diagnostische testen, zoals neurodynamische testen.

Methode
Aan dit onderzoek deden 62 gezonde deelnemers (zonder pijnlijke aandoeningen) mee, met een leeftijd tussen de 18-50 jaar. De deelnemers kregen de volgende vragenlijsten voorgelegd:

  • Pijncatastroferen: Pain Catastrophizing Scale (PCS) 13 item, (Sullivan e.a. 1995, van Damme, e.a., 2002).
  • Vrees voor pijn: Fear of Pain Questionnaire (FPQ-9) (McNiel e.a., 1998).
  • Kinesiofobie: Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK) algemene populatie. 12 items!
  • Angst: State-Trait Anxiety Questionnaire (STAI: Spielberger, e.a., 1983).

Na het invullen van de vragenlijsten ondergingen de deelnemers de neurodynamische test van de n. medianus (Butler, e.a., 1991). Aan het eind van die test werden de volgende drie variabelen opgetekend:

  • Pijn: VAS
  • Niet-pijnlijke sensaties (gemiddelde van vijf VAS schalen (stekend, tintelend, strak, scherp, doof)
  • Rage of motion (hoek van de elleboog aan het eind van de test).

Resultaten
Van de vier psychologische variabelen bleek alleen pijncatastroferen significant gecorreleerd te zijn met pijn intensiteit tijdens de neurodynamische test, maar niet met de niet-pijnlijke symptomen. In een regressie analyse bleek alleen catastroferen significant een relatie te hebben met pijn intensiteit, de overige drie psychologische factoren niet. De psychologische factoren bleken in regressie analyse geen significante relatie te hebben met niet-pijnlijke sensaties.

Opmerking samenvatter
Dit is een van de weinige onderzoeken die laten zien dat psychologische variabelen niet alleen de therapie maar ook de diagnostiek van de fysiotherapeut kunnen beïnvloeden. Pijn catastroferen verhoogt in dit onderzoek bij gezonden de pijnintenstiteit van de neurodynamische n. medianus test. Een positieve neurodynamische test kan dus te maken hebben met biologische factoren en met psychologische factoren.

Bron: Beneciuk, J. M., Bishop, George, S.Z. (2010). Pain catastrophizing predicts pain intensity during a neurodynamic test for the median nerve in healthy participants. Manual Therapy, 15, 370-375.

© www.PsychFysio.nl
drs. P. van Burken

Meer over dit onderwerp bij Psychfysio

Gravatarfoto voor Peter van Burken

Peter van Burken

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Reader Interactions

Om de twee weken 3-6 samenvattingen

Fysiotherapeut? ja nee

6000+ fysiotherapeuten ontvangen de nieuwsbrief.

Cursussen 2019

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start najaar 2020. Prijs: 875,- Inschrijven...

Cursussen 2020

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 7 januari 2020. Prijs 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 januari 2020. Prijs 875,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 januari 2020. Prijs 1295,-...

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 11 januari 2020. Prijs 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 13 januari 2020. Prijs 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 januari 2020. Prijs 595,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 28 januari 2019. Prijs 1295,-...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 6 mei 2020. Prijs 895,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 22 mei 2020. Prijs 595,-...