Iemand die zich goed non-verbaal kan uitdrukken kan ook goed non-verbale signalen interpreteren

Je zou verwachten dat mensen die goed emoties kunnen uitdrukken, ook de emoties van anderen goed kunnen interpreteren, omdat beide vaardigheden voor een deel op dezelfde psychologische vermogens steunen (=emotionele intelligentie).  Het blijkt echter dat de correlaties in verschillende studies verlopen van negatief naar positief (r -0,80 tot r + 0,64). Deze inconsistente bevindingen ontmoedigden diverse onderzoekers, waarna het onderzoek ongeveer 25 jaar geleden stopte. De auteurs in dit artikel maken aannemelijk dat deze inconsistentie komt door methodologische problemen zoals inadequate statistische analyse technieken. Een recente meta-analyse filterde de slechtste methodologische studies eruit en daardoor werd er een correlatie van r = + 0,19 zichtbaar. De auteurs verwachten echter dat deze correlatie in werkelijkheid nog hoger zal zijn als er, in tegenstelling tot oudere onderzoeken, geen 2-puntschaal gebruikt wordt juist/onjuist, maar een schaal met meer tussen graderingen.
De auteurs voerden daarom een beter onderzoeksdesign uit die rekening hield met eerdere methodologische tekortkomingen. Een ‘Round Robin’ design werd gebruikt met SRM als statistisch analyse model. De deelnemers zitten daarbij in één van de 4 groepen van 24 deelnemers. Elke deelnemer drukt een aantal emoties uit die de rest van de groep via de gezichtexpressie moet beoordelen (deze methode vereist complexe statistische analyse technieken).

Methode

48 mannelijke en 48 vrouwelijke studenten doen mee (verdeeld in vier groepen van 23). In een individuele sessie moest elke student de zes basis emoties uitdrukken zoals Ekman die beschreef (boosheid, walging, angst, blijdschap, bedroefdheid, en positief verrast zijn), en een neutrale uitdrukking. Eerst werd elke emotionele toestand opgewekt via het geleid herinneren en schijven over elk van de emoties. Als de student door deze procedure de betreffende emotie ervoer werd gevraag deze in het gezicht uit te drukken waarna een foto genomen werd. Uiteindelijk werden 2x 6 emotie foto’s gemaakt en 2x neutraal (= 14 foto’s per student).
Daarna beoordeelt iedere deelnemer individueel via een computer alle 322 testfoto’s (=14 foto’s van 23 deelnemers).

Resultaten

Na (complexe) statistische analyse blijkt er een correlatie tussen accurate expressie en accurate beoordeling te zijn van r = +0,41 (P<0,01). Dit is sinds 25 jaar weer het eerste onderzoek die deze relatie onderzoekt, dit maal met een modern geavanceerd onderzoeksdesign en statistische analyse methoden.

Opmerking samenvatter

De implicaties voor fysiotherapeuten zijn indirect: er is een samenhang tussen de mate van accurate expressie en accurate herkenning. Dat betekent bijvoorbeeld dat als de fysiotherapeut meent dat de patiënt congruent zijn emoties uitdrukt: patiënte ziet er bedroefd uit en blijkt bij navraag zich ook bedroefd te voelen, dat deze patiënten waarschijnlijk ook emoties bij anderen accuraat weten te beoordelen. Dat is niet onbelangrijk want beide vermogens zijn negatief gecorreleerd met herstel belemmerende factoren zoals sociale aanpassing, mentale gezondheid, intellectueel prestaties en functioneren op het werk.

Elfenbein, H. A., Foo, M.D., Mandal, M., Biswal, R., Eisenkraft, N., Lim, A., Sharma, S. (2010). Individual differences in the accuracy of expressing and perceiving nonverbal cues: New data on an old question. Journal of Research in Personality, 44, 199–206.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Meer nieuws van Psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

De Running Fysiotherapeut

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 10 mei 2023. Prijs € 995,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 15 mei 2023. Prijs € 975,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 24 mei 2023. Prijs € 495,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn - Wervelkolom -

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 14 juni 2023. Prijs € 975,- …

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn - Extremiteiten -

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 16 juni 2022. Prijs: € 975,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2023. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 5 september 2023. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 7 september 2023. Prijs € 1395,-…

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-fysiotherapie)

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-fysiotherapie)

3 dagen. Start 12 september 2023. Prijs € 695,-…

De Mindful Fysiotherapeut

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 14 september 2023. Prijs € 1395,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 15 september 2023. Prijs € 595,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Start 6 oktober 2023. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb
NRTO_keurmerk-170px