Pijneducatie effectiever als solo-interventie dan gecombineerd met oefentherapie bij lage rugpijn?

Klinische management van chronische lage rugklachten (CLBP) bestaat vaak uit twee of meer verschillende interventie strategieën. Het is echter vaak onduidelijk of meerdere interventies synergistische effecten hebben.
Pijn biologie educatie is een relatief nieuwe cognitief gedragsmatige interventie gericht op het verminderen van pijn en beperkingen door pijn vanuit biopsychosociaal perspectief te verklaren. Met deze informatie probeert men angst voor schade te verminderen en fysieke activiteiten te laten toenemen. Fysiektraining heeft het zelfde doel voor ogen maar het is onduidelijk wat de synergistische effecten van beide interventies zijn. De auteurs deden hier een onderzoek naar.

Methode

Aan dit onderzoek deden 38 patiënten mee met aspecifieke chronische lage rugpijn (> 3 maanden). De patiënten werden random verdeeld over een educatie groep (ED: n=20) of een educatie groep + fysieke traininggroep (EDFT: n=18).
Alle deelnemers ontvingen één educatie les van 2,5 uur over de biologie van pijn (naar Butler and Moseley, 2003: Explain pain). Deze was gericht op het beïnvloeden van de opvattingen en attitude  over rugpijn, met de bedoeling de fear avoidance en harm beliefs te reduceren, de self-efficacy te laten toenemen en vermijdingsgedrag te laten verminderen. Daarnaast kregen alle patiënten de ‘The Back Book’ mee. De EDFT groep kreeg naast deze educatie ook zes fysieke trainingen aangeboden, 1x week (10 warming-up, 20-30 minuten aerobe oefeningen, 10-15 minuten warm-down).

Primaire uitkomstmaten

  • Beperkingen: Roland Morris Disability Questionniare (RMDQ: Roland, e.a. 2000))
  • Pijn: Numeric Rating Scale (NRS) van de pijn ervaring op de dag van onderzoek.

Secundaire uitkomstmaten

  • Fysieke performance: herhaalde zit naar stand test, fifty-foot walk test, 5-min walktest (Simmonds, e.a.a 1998).
  • Pijn gerelateerde angst: Tampa Scale of Kinesiophobia-13 (TSK-13).
  • Pain self-efficacy: Pain Self-Efficacy Questionnaire (PSEQ: Nicolas, 1989).
  • Fysieke activiteit in dagelijks leven: stappen teller gedurende één week (ActivPal).

De metingen werden gedaan voor de interventie (baseline), 8 weken na de baseline meting en na 3 maanden.

Resultaten

De twee groepen zijn bij aanvang goed vergelijkbaar. Ze verschillen alleen op de variabele ‘duur van de pijn’: de educatie groep had significant langer pijn.
Op de primaire uitkomstmaten bleek de educatie groep (ED) significant minder pijn te hebben dan de educatie+fysieke traininggroep. Qua beperkingen op de RMDQ wijst het resultaat in dezelfde richting, maar slechts als een trend (p=0.127). Op de secundaire uitkomstmaten neemt de pain self-efficacy in de educatie groep significant meer toe na de interventie dan in de educatie+fysieke traininggroep. Voor de overige variabelen is er geen verschil.
Deze positieve bevindingen voor de educatie groep werden alleen rond de 8 weken gevonden en waren na 3 maanden niet meer zichtbaar.

Opmerking samenvatter

Op zich is het een opvallende bevinding dat één educatiesessie van 2,5 uur een sterker effect heeft dan dezelfde educatiesessie gevolgd door zes fysieke trainingen. De auteurs hebben er geen verklaring voor, maar speculeren dat de fysieke training mogelijk onbedoeld toch communiceert dat er ‘iets’ in de rug niet goed is dat hersteld (aangesterkt) moet worden. Vooral als fysieke training sterk vanuit een biologisch model uitgevoerd en begeleid wordt door fysiotherapeuten die ook sterk een solistische biomedische verklaring erop nahouden zou deze valkuil aanwezig zijn. In dit onderzoek is deze relatie echter niet onderzocht.

Bron: Ryan, C. G., Gray, H.G., Newton, M., Granat, M.H. (2010). Pain biology education and exercise classes compared to pain biology education alone for individuals with chronic low back pain: A pilot randomised controlled trial. Manual Therapy, 15(4), 382-387.

(c) www.PsychFysio.nl
drs. P. van Burken

Meer over dit onderwerp bij Psychfysio

Dans je vrij van pijn. Een cursus voor mensen met chronische pijn.

Peter van Burken

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Nieuwsbrief

Database met 1225+ artikelen

Voorjaar 2020

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 19 maart. Prijs 1095,-  ...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 22 april 2020. Prijs 895,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 22 mei 2020. Prijs 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 26 mei 2020. Prijs 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 3 juni 2020. Prijs 875,-...

Najaar 2020

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 1 september 2020. Prijs 1295,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 3 september 2020. Prijs 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 4 september 2020. Prijs 595,-...

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Start 19 september 2020. Prijs 895,-...

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 3 november 2020. Prijs 595,-...

Data volgen

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start najaar 2020. Prijs: 875,-  ...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start voorjaar 2021. Prijs 875,- Inschrijven...