Catastroferen en lage eigeneffectiviteit verwachtingen gecorreleerd met beperkingen bij chronische whiplash klachten

Eerdere studies toonden aan dat catastroferen significant gecorreleerd is aan pijn en beperkingen bij subacute WAD en chronische WAD.  De onderzoeken naar de relatie tussen pijngerelateerde vrees en de ontwikkeling van chronische symptomen zijn echter minder eenduidig. Er is een schaarste aan onderzoek naar de relatie pijn vigilantie/gewaarzijn en niveau van pijn en beperkingen in chronische WAD. En hoewel de relatie tussen eigen effectiviteit verwachtingen en WAD bekend is is ook deze relatie weinig bij chronische WAD onderzocht. De onderzoekers willen dit hiaat oplossen.

Methode

Alle patiënten met WAD in drie fysiotherapie poliklinieken in de tweede lijn werden voorafgaande aan de behandeling de volgende vragenlijsten aangeboden:

Pijn en beperkingen

  • Beperkingen nek: Neck Disabliity Index
  • Huidige pijn: één vraag van de NDI (5-punts schaal)

Set cognitieve variabelen

  • Pijn catastroferen:  Pain catastrophising Scale (PCS: Sullivan, e.a., 1995)
  • Pijn gerelateerde vrees: Tampa Scale for Kinesiophiobia (TSK: Miller, 1991)
  • Pijn vigilantie en bewustzijn: Pain Vigilance and Awareness Questionnaire (PVAQ:  Roelofs, e.a. 2003).
  • Eigen effectiviteit verwachting bij chronische pijn: Chronic Pain Self-efficacy Scale (CPSS:   Anderson, e.a., 1995)

Resultaten

Van de 124 patiënten met chronische WAD die uitgenodigd werden kon uiteindelijk van 55 de complete data gebruikt worden. De duur van de pijn was gemiddeld 3,5 jaar (SD 7,5).
Multiple regressie analyse, waarbij de invloed van demografische variabelen als eerste stap eruit gefilterd zijn, toont geen relatie aan tussen huidige pijn intensiteit en de set cognitieve variabelen.
Pijn intensiteit verklaart na uitfilteren van het effect van demografische variabelen wel voor 21% de variantie in beperkingen (NDI). De cognitieve factoren gezamenlijk verklaren 39% van de variantie in beperkingen (na wegfilteren van effect van demografische variabelen en pijn intensiteit). Vooral catastroferen (beta 0.41) en lage eigeneffectiviteit verwachtingen (beta 0.47) zijn significant gerelateerd aan sterkere beperkingen.
De auteurs concluderen dat het bij deze chronische pijngroep belangrijk is om naast gangbare fysiotherapeutische interventies ook interventies gericht op het verminderen van catastroferen en het verhogen van eigeneffectiviteit verwachtingen ten aanzien van de chronische pijn aan te bieden.

Bron: Thompson, D. P., Oldham, J.A., Urmston, M., Woby, S.R. (2010). Cognitive determinants of pain and disability in patients with chronic whiplash-associated disorder. Physiotherapy, 96(2), 151-159.

(c) www.PsychFysio.nl
drs. P. van Burken

Meer over dit onderwerp bij Psychfysio

Dans je vrij van pijn. Een cursus voor mensen met chronische pijn.

Peter van Burken

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Nieuwsbrief

Database met 1225+ artikelen

Voorjaar 2020

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 19 maart. Prijs 1095,-  ...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 22 april 2020. Prijs 895,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 22 mei 2020. Prijs 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 26 mei 2020. Prijs 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 3 juni 2020. Prijs 875,-...

Najaar 2020

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 1 september 2020. Prijs 1295,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 3 september 2020. Prijs 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 4 september 2020. Prijs 595,-...

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Start 19 september 2020. Prijs 895,-...

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 3 november 2020. Prijs 595,-...

Data volgen

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start najaar 2020. Prijs: 875,-  ...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start voorjaar 2021. Prijs 875,- Inschrijven...