Interventies geïnspireerd op de positieve psychologie werken: ze verhogen het subjectieve welzijn

Omdat ‘gelukkig zijn’ zowel de oorzaak als het gevolg is van veel wenselijke levensuitkomsten (carrière succes, huwelijk, en gezondheid) is het belangrijk middelen te kennen die mensen hierin ondersteunen. Positief psychologische interventies zijn hier veelbelovend. Positief psychologische interventies richten zich op het bevorderen van de sterktes (goede kanten) van de mens en niet zozeer op het corrigeren van afwijkingen of stoornissen. Om die reden kan dit type interventies een belangrijke inspiratie bron zijn voor fysiotherapeuten die werken met patiënten met chronische pijn of stressgerelateerde klachten. De interventies zijn doorgaans vrij eenvoudig van aard; dankbaarheid tonen, flow verhogen, optimisme oefenen, positieve ervaringen overdenken/versterken, sociale contacten onderhouden, etc. Hoewel deze interventies bedoeld zijn om een normale populatie meer gelukkig te maken (verhogen van subjectief welzijn), is er de laatste jaren ook onderzoek gedaan bij mensen met depressie.
De algemene effectiviteit van positief psychologische interventies is echter nog onduidelijk omdat er tot op heden geen systematische meta-analyse is uitgevoerd. De auteurs nemen deze taak op zich.

Methode
Ze onderzoeken de literatuur tussen 1977 en 2008 van PcycINFO.

Resultaten
Over het geheel gezien zijn positief psychologische interventies significant meer effectief in het verhogen van subjectief welzijn en het verlichten van depressie, dan controle groepen.
Subjectief welzijn
De auteurs vonden 49 studies. De effectsterktes ligt binnen de range van -0.31 tot 0.84. Ongeveer 96% van de effectsterktes wijst in de verwachte positieve richting. De ongewogen r was gemiddeld 0.29, de mediaan r was 0.24.
Depressie
Hierbij vinden de auteurs 25 studies. De effectsterktes ligt tussen de -0.28 en de 0.81. Ongeveer 80% van de effectsterktes wijzen in de verwachte positieve richting. De ongewogen r was 0.31, de mediaan r was 0.26.
De sterkte van de effecten zijn als ‘medium’ te kenschetsen, wat in vergelijking tot diverse andere interventies geen slecht gegeven is. Ongeveer 66% van een behandelde groep zal winst ervaren in subjectief welzijn of depressie, tegen 33% in een onbehandelde groep.
Een-op-een therapie bleek effectiever dan groepstherapie. Langer behandelen gaf meer effect.

Opmerkingen samenvatter
Fysiotherapeuten die met patiënten werken met chronische pijn of stressgerelateerde problematiek hebben er met positieve psychologische interventies een dimensie bij. Ze richten zich dan niet alleen op bijvoorbeeld het verminderen van het catastrofale denken van de patiënt, maar ook op het benoemen en uitbouwen van bijvoorbeeld belangrijke waarden van de patiënt. Diverse positief psychologische interventies zorgen dat de aandacht van de patiënt zich verlegt van een ingeperkte negatieve focus op pijn, naar vitaliteit gevende positieve aspecten van het leven. Deze negatief à positief shift is een cruciaal aspect in het optimale functioneren van de patiënt.

Sin, N. L., Lyubomirsky, S. (2009). Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms with positive psychology interventions: a practice-friendly meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, 65(5), 467-487.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Meer nieuws van Psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 8 november 2023. Prijs € 595,- …

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 17 november 2023. Prijs € 495,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 10 januari 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data 13 januari 2024. Prijs € 995,-…

De Mindful Fysiotherapeut

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 18 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 25 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 28 februari 2024. Prijs € 975,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Data volgen 2024. Prijs € 1395,- Als…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb
NRTO_keurmerk-170px