Additional menu

Interventies geïnspireerd op de positieve psychologie werken: ze verhogen het subjectieve welzijn

Omdat ‘gelukkig zijn’ zowel de oorzaak als het gevolg is van veel wenselijke levensuitkomsten (carrière succes, huwelijk, en gezondheid) is het belangrijk middelen te kennen die mensen hierin ondersteunen. Positief psychologische interventies zijn hier veelbelovend. Positief psychologische interventies richten zich op het bevorderen van de sterktes (goede kanten) van de mens en niet zozeer op het corrigeren van afwijkingen of stoornissen. Om die reden kan dit type interventies een belangrijke inspiratie bron zijn voor fysiotherapeuten die werken met patiënten met chronische pijn of stressgerelateerde klachten. De interventies zijn doorgaans vrij eenvoudig van aard; dankbaarheid tonen, flow verhogen, optimisme oefenen, positieve ervaringen overdenken/versterken, sociale contacten onderhouden, etc. Hoewel deze interventies bedoeld zijn om een normale populatie meer gelukkig te maken (verhogen van subjectief welzijn), is er de laatste jaren ook onderzoek gedaan bij mensen met depressie.
De algemene effectiviteit van positief psychologische interventies is echter nog onduidelijk omdat er tot op heden geen systematische meta-analyse is uitgevoerd. De auteurs nemen deze taak op zich.

Methode
Ze onderzoeken de literatuur tussen 1977 en 2008 van PcycINFO.

Resultaten
Over het geheel gezien zijn positief psychologische interventies significant meer effectief in het verhogen van subjectief welzijn en het verlichten van depressie, dan controle groepen.
Subjectief welzijn
De auteurs vonden 49 studies. De effectsterktes ligt binnen de range van -0.31 tot 0.84. Ongeveer 96% van de effectsterktes wijst in de verwachte positieve richting. De ongewogen r was gemiddeld 0.29, de mediaan r was 0.24.
Depressie
Hierbij vinden de auteurs 25 studies. De effectsterktes ligt tussen de -0.28 en de 0.81. Ongeveer 80% van de effectsterktes wijzen in de verwachte positieve richting. De ongewogen r was 0.31, de mediaan r was 0.26.
De sterkte van de effecten zijn als ‘medium’ te kenschetsen, wat in vergelijking tot diverse andere interventies geen slecht gegeven is. Ongeveer 66% van een behandelde groep zal winst ervaren in subjectief welzijn of depressie, tegen 33% in een onbehandelde groep.
Een-op-een therapie bleek effectiever dan groepstherapie. Langer behandelen gaf meer effect.

Opmerkingen samenvatter
Fysiotherapeuten die met patiënten werken met chronische pijn of stressgerelateerde problematiek hebben er met positieve psychologische interventies een dimensie bij. Ze richten zich dan niet alleen op bijvoorbeeld het verminderen van het catastrofale denken van de patiënt, maar ook op het benoemen en uitbouwen van bijvoorbeeld belangrijke waarden van de patiënt. Diverse positief psychologische interventies zorgen dat de aandacht van de patiënt zich verlegt van een ingeperkte negatieve focus op pijn, naar vitaliteit gevende positieve aspecten van het leven. Deze negatief à positief shift is een cruciaal aspect in het optimale functioneren van de patiënt.

Bron: Sin, N. L., Lyubomirsky, S. (2009). Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms with positive psychology interventions: a practice-friendly meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, 65(5), 467-487.

© www.PsychFysio.nl
drs. P. van Burken

Meer over dit onderwerp bij Psychfysio

Gravatarfoto voor Peter van Burken

Peter van Burken

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Reader Interactions

Om de twee weken 3-6 samenvattingen

Fysiotherapeut? ja nee

6000+ fysiotherapeuten ontvangen de nieuwsbrief.

Cursussen 2019

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start najaar 2020. Prijs: 875,- Inschrijven...

Cursussen 2020

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 7 januari 2020. Prijs 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 januari 2020. Prijs 875,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 januari 2020. Prijs 1295,-...

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 11 januari 2020. Prijs 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 13 januari 2020. Prijs 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 januari 2020. Prijs 595,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 28 januari 2019. Prijs 1295,-...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 6 mei 2020. Prijs 895,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 22 mei 2020. Prijs 595,-...