Ook tijdens de massage is spreken zilver, maar zwijgen goud

[originele bijdrage]

Auteur: Christopher A. Moyer (1), James Rounds (2) & James W. Hannum (2)
(1) University of Wisconsin-Stout & (2) University of Illinois at Urbana-Champaign
Contact: [email protected]

Het is bekend dat massagetherapie angst en depressie kan verminderen. Dit treedt vooral op als een behandelserie wordt gegeven in een periode van dagen of weken. Hoe dit effect tot stand komt is is echter nog niet goed begrepen. Voor de gangbare fysieke verklaringen is er slechts zwak empirisch bewijs. Massagetherapie voor angst en depressie heeft structurele overeenkomsten met psychotherapie en beide therapievormen hebben effecten van gelijke sterkte. Daarom onderzochten we of de effecten van massagetherapie verband houden met het gesprek dat tijdens de massage plaats kan vinden of verband houdt met de therapeutische relatie : beide zijn een essentieel element van psychotherapie. We hielden rekening met bekende zwakheden in eerder wetenschappelijk onderzoek naar massage, door (a) een klinische populatie te onderzoeken en (b) het verzamelen van data tot na het beëindigen van de behandelserie.

Methode
Dertig proefpersonen met een angststoornis of depressie die geen andere behandeling ondergingen, kregen vijf sessies van 60 minuten massage aangeboden, in een periode van vijf weken. Elke proefpersoon hielt dezelfde therapeut gedurende de behandelsessie. Zonder dat de proefpersoon het wist werden ze random verdeeld over de volgende condities: praten met de massagetherapeut was tijdens de behandeling (a) toegestaan of (b) niet toegestaan. Audio opnamen van elke sessie werden beoordeeld of deze experimentele manipulatie gelaagd was. De deelnemers rapporteerden ook de kwaliteit van de door hun waargenomen therapeutische relatie, na de vierde massage sessie. Zo wordt dit doorgaans ook tijdens psychotherapie beoordeeld. De psychologische symptomen werden vastgelegd met een gestandaardiseerd meetinstrument, twee keer voor de behandeling, direct na de behandeling , en twee keer tijdens de maand na het beëindigen van de behandeling. Deze data werden geanalyseerd met behulp van multilevel growth curve modeling.

Resultaten
Alle proefpersonen tendeerden naar een verbetering, maar de verbetering was significant groter als de proefpersonen een hoge kwaliteit van de therapeutische relatie rapporteerden. Het ‘gesprek’ beïnvloede op zichzelf de uitkomst niet, maar de interactie tussen ‘gesprek’ en de kwaliteit van de therapeutische relatie was wel significant: de grootste symptoom reductie vond plaats als ‘het gesprek’ tussen therapeut en patiënt tijdens de massage beperkt werd en tegelijkertijd de ervaren kwaliteit van de therapeutische relatie hoog was. De proefpersonen in deze categorie ervoeren klinische significante reductie van symptomen al na drie massage sessies en dit effect werd behouden in de maand na het beëindigen van de behandeling.

3_05_1_massage-angst-fysiotherapie

Discussie
Massage therapie kan een sterke en relatief duurzame reductie in angst en depressie geven, en deze effecten zijn verbonden met de combinatie: niet-spreken en een goedetherapeutische relatie. Net zoals bij de ‘talking cure’ werkt massage beter als er een goede therapeutische relatie is. Praten lijkt echter niet bevorderlijk tijdens de massage en kan zelfs het psychotherapeutische effect verminderen. Massagetherapie is blijkbaar een ‘non-talking cure’, gezien het vermogen grote reductie in angst en depressie woordloos tot stand te brengen.

Moyer, C. A., Rounds, J., & Hannum, J. (2008, May). The Non-Talking Cure: Massage Therapy’s Psychotherapeutic Effects are Associated with Therapeutic Bond. Poster presented at the 20th Annual Convention of the Association for Psychological Science.

Meer van Psychfysio

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 2750+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1300+ artikelen

Nieuwsbrief

Najaar 2020

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 2 september 2020. Prijs € 895,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 4 september 2020. Prijs € 595,-...

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 3 november 2020. Prijs € 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 9 december 2020. Prijs € 875,-...

Voorjaar 2021

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 14 januari. Prijs € 1295,-  ...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 9 februari 2021. Prijs € 1295,-...

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Start 10 april 2021. Prijs € 895,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 11 februari 2021. Prijs € 1295,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 27 januari 2021. Prijs € 595,-...

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo