Lage rugpijn patiënten sneller aan het werk door combinatie van oefentherapie en gedegen voorlichting

Een belangrijke voorspeller voor werkhervatting van patiënten met werkgerelateerde acute lage rugpijn is de eigen overtuiging van de patiënt of hij/zij weer in staat is te gaan werken. Angst voor pijn en kwetsbaarheid is daar een belangrijk onderdeel van.
Eerder onderzoek toonde al aan dat uitgebreid voorlichtingsmateriaal al dan niet in combinatie met oefentherapie deze angst voor pijn en kwetsbaarheid vermindert. De huidige studie onderzoekt of voorlichting op maat ook de verzuimduur bij deze patiëntengroep kan reduceren. De inhoud van de voorlichting centreerde zich rond pijnmanagement en het belang van bewegen.

Methode
Aan deze studie deden 34 patiënten met werkgerelateerde aspecifieke lage rugpijn mee met verhoogde angst voor pijn/kwetsbaarheid (FABQ van 50 of hoger). De patiënten waren doorverwezen voor fysiotherapie en hadden een fysiotherapeutisch onderzoek gehad binnen vijf dagen na het ontstaan van de klachten. De patiënten waren vanwege hun rugklachten niet aan het werk.
De proefpersonen werden om en om toegewezen aan een educatie groep (N=16) of een controle groep (N=18). Beide groepen ondergingen een fysiotherapeutisch onderzoek om de beperkingen en therapie vast te stellen gericht op pijn vermindering (fysische therapie), kracht en mobiliteit van de romp en heup, en motorcoördinatie (training in werkhandelingen). Alle deelnemers kregen 2 tot 3 maal per week 45-60 minuten fysiotherapie (afhankelijk van de beperkingen en training). Bovendien kregen alle deelnemers een algemene folder met therapeutische oefeningen en ergonomische principes.
De deelnemers in de educatie groepen kregen bovendien het boekje ‘Back pain: how to control a nagging backache’ (White e.a., 1987). De onderwerpen in dit boek waren:

Inactiviteit en stress kan rugpijn verergeren en onderhouden.
Sta niet toe dat je rugpijn je leven gaat beheersen.
Begrijp de pijncirkel.
Krijg pijn zo snel mogelijk onder controle.
Je kunt je pijn beheersen met oefentherapie en ontspanning.
Blijf zo actief mogelijk.

Om de discussie over de inhoud van het boek op gang te brengen vroeg de fysiotherapeut elke behandeling of ze iets nieuws geleerd hadden, vragen hadden, en of de informatie behulpzaam was. Op basis van de reactie van de patiënt werden specifieke onderwerpen uit het boek nog eens toegelicht door de fysiotherapeut. Enkele topics waren:

Lage rugpijn kan pijnlijk zijn, maar het is zelden een ernstige beschadiging.
De meeste lage rugpijn gaat snel over.
De pijncirkel houdt zichzelf in stand door inactiviteit en stress.
Piekeren over rugpijn kan stress gerelateerde spierverkramping geven.
Het brein kan stress en pijn beheersen door relaxatietraining (visualisatie, positieve zelfspraak, spierontspanning).
Inactiviteit geeft zwakke en stijve spieren die gemakkelijk pijnlijk worden.
Activiteit bevordert algemeen fysiek en mentaal welzijn.

Resultaten
De twee groepen waren bij aanvang goed vergelijkbaar. De educatiegroep is significant sneller aan het werk. De mediaan voor werkhervatting in de educatiegroep ligt rond de 19 dagen, in de controlegroep rond de 35 dagen. In de grafiek staan de percentages vermeld van de patiënten die weer aan het werk zijn. Rond de 45 dagen zijn er significant meer patiënten in de educatiegroep aan het werk dan in de controlegroep.

Opmerking samenvatter
Dit onderzoek pleit ervoor om naast de ‘gangbare oefentherapie’ ook een uitgebreide folder aan te bieden gebaseerde op recente biopsychosociale bevinden bij aspecifieke lage rugpijn. Door het uitreiken van de folder heeft men een ingang om de dialoog met de patiënt rond elementen van het biopsychosociale model op gang te brengen.
Kritiek punt bij dit op zich hoopvolle onderzoek is dat dezelfde fysiotherapeut zowel de educatiegroep als de controlegroep behandelde.

Godges, J. J., Anger, M.A., Zimmerman, G., Delitto, A. (2008). “Effects of education on return-to-work status for people with fear-avoidance beliefs and acute low back pain.” Physical Therapy 88(2): 231-239.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Meer nieuws van Psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 8 november 2023. Prijs € 595,- …

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 17 november 2023. Prijs € 495,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 10 januari 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data 13 januari 2024. Prijs € 995,-…

De Mindful Fysiotherapeut

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 18 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 25 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 28 februari 2024. Prijs € 975,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Data volgen 2024. Prijs € 1395,- Als…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb
NRTO_keurmerk-170px