Adolescenten die het leven als begrijpelijk, hanteerbaar en zinvol zien zijn fysiek, mentaal en psychosociaal beter af

Antonovsky lanceerde het begrip ‘sense of coherence’ (SOC). SOC is salutogene sterkte: een persoonlijkheidskenmerk dat de weerstand tegen stress verhoogt en de ontwikkeling van de persoon bevordert. Mensen die hoog scoren op deze persoonlijkheidstrek scoren hoog op comprehensibility, manageability en meaningfulness. Het gaat dus om een algeheel gevoel van vertrouwen dat de interne en externe stimuli in het leven begrijpelijk zijn (comprehensibility), dat de bronnen aanwezig zijn om met de eisen van het leven om te gaan (manageability), en dat deze eisen uitdagend en belangrijk zijn (meaningfulness): het leven als begrijpelijk, hanteerbaar en zinvol zien. Een groot aantal onderzoeken hebben al aangetoond dat hoog scoorders op SOC mentaal en fysiek gezonder zijn en blijven dan laag scoorders. Er is echter nog geen onderzoek gedaan of dit ook geldt voor adolescenten.

Opzet
De auteurs namen daarom een baseline meting af bij 406 eerste en tweedejaars studenten in Japan. Bij 69,2% van deze studenten konden ze twee jaar later ook de follow-up meting doen. Op een relatie te leggen tussen SOC en welzijn werd vooral gekeken naar meetinstrumenten die relevante dimensies van de kwaliteit van leven van studenten vingen.

Meet instrumenten tijdens baseline en follow-up

SOC: Antonovsky SOC-29 schaal.

Meet instrumenten tijdens follow-up

Somatische symptomen: lijst met diverse lichamelijke symptomen.
Terug trekken: meet de neiging om niet uit huis te gaan wonen.
Mentaal welzijn: General Health questionnaire (GHQ-12)
Psychosociaal welzijn:
Studenten leven: De mate waarin het studenten leven als verrijkend werd ervaren en de ervaren mate van persoonlijke groei
Academische prestaties: de mate van interesse in leren en de gerapporteerde academische prestaties
Carrière beslissingen: de mate waarin men helder heeft welke kant men met de carrière op wil gaan en de mate waarin men dit zelf stuurt.

Resultaten
De baseline meting van SOC en ook de veranderingen in SOC in die twee jaar voorspellen het fysieke- en mentale welzijn van de studenten twee jaar later, evenals de verschillende onderdelen van het psychosociale welzijn van de studenten.

Conclusie
Ook adolescenten die het leven begrijpelijk, hanteerbaar en zinvol vinden (onderdelen van SOC) zijn twee jaar later zowel fysiek, mentaal als psychosociaal beter af.

Togari, T., Yamazaki, Y., Takayama, T.S., Yamaki, C.K., Nakayama, K. (2008). “Follow-up study on the effects of sense of coherence on well-being after two years in japanese university undergraduate students.” Personality and individual differences 44: 1335-1347.

Over de auteur

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Meer nieuws van Psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1400+ artikelen

Nieuwsbrief

Fysiotherapeut?(Vereist)

Voorjaar 2022

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 1 april 2022. Prijs € 495,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 11 mei 2022. Prijs € 895,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 13 mei 2022. Prijs € 495,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 15 juni 2022. Prijs: € 875,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 17 juni 2022. Prijs € 875,-…

Najaar 2022

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 9 september 2022. Prijs € 1295,-…

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 22 september 2022. Prijs € 1295,-…

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

4 dagen. Start najaar 2022. Prijs € 795,- Bij…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 4 oktober 2022. Prijs € 1395,-…

crkbo_instelling_rgb
kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein