EMG-biofeedback veelbelovend bij fibromyalgie patiënten

Volgens de auteurs bestaat de beste aanpak van fibromyalgie uit een combinatie van fysieke, cognitieve en medicamenteuze interventies. Binnen dit kader is biofeedback een relatief nieuwe benadering van fibromyalgische klachten. Binnen de fysiotherapie wordt vooral EMG-biofeedack gebruikt. Ondanks dat EMG-biofeedback een voor de hand liggende interventie is voor fibromyalgie patiënten is dit nog weinig onderzocht.

Methode
Aan dit onderzoek doen 30 patiënten met fibromyalgie mee (ACR criteria). Patiënten met andere ernstige psychologische of fysieke aandoeningen waren buiten deze onderzoeksgroep gelaten.
De volgende meetinstrumenten waren bij de patiënten afgenomen voor de aanvang van de therapie en na de behandeling.

Pijn-VAS
Aantal pijn-‘tender points’
Fibromyalgia impact questionnaire
Uithoudingsvermogen: SMWT (Six-minute walk test)

De patiënten werden random in twee groepen verdeeld. De behandelgroep kreeg echte biofeedback, de controle groep kreeg placebo-biofeedback.
De patiënten kregen 6 dagen achter elkaar elke dag een 45 minuten durende EMG-biofeedback sessie. De elektroden werden op de extensoren van de bovenarm, de trapezius pars descendens en de m. frontalis geplaatst. De patiënten werden aangemoedigd te ontspannen met behulp van houdingsverandering, ademhaling, hold-relax technieken en met de hulp van de auditieve en visuele biofeedback signalen. De patiënt leerde dit ook in het dagelijks leven toepassen.

Resultaten
De groepen waren voor aanvang van de behandeling goed onderling vergelijkbaar.
Na de behandeling bleek de daling in pijn, aantal pijnpunten, de impact van fibromyalgie en de zesminuten wandeltest in de behandelgroep sterker verbeterd dan in de controle groep. De gemiddelde vooruitgang per behandeling staan in de onderstaande tabel weergegeven.

Tabel van de gemiddelde verbetering die gehaald werd

Uitkomst

EMG

Placebo EMG

P waarde

Pijn-VAS

-4,3

-2,6

0.09

Pijn Tender points

-8,6

-4,4

0,002

Fibromalgia impact questionaire

-21,9

-12,3

0,05

Zes minuten wandel test

69

16

0,08

Wanneer we uitgaan van een mild oordeel wat betreft statistische significantie (statistisch significant: p<0,05 en een trend: 0,05

Babu, A., Mathew, E., Danda, D., Prakash, H. (2007). “Management of patient with fibromyalgia using biofeedback: a randomized control trail.” Indian Journal of Medical Sciennces 61(8): 455-461.

Over de auteur

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Meer nieuws van Psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1400+ artikelen

Nieuwsbrief

Fysiotherapeut?(Vereist)

Voorjaar 2022

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 17 maart 2022. Prijs € 1295,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 1 april 2022. Prijs € 495,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 11 mei 2022. Prijs € 895,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 13 mei 2022. Prijs € 495,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 15 juni 2022. Prijs: € 875,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 17 juni 2022. Prijs € 875,-…

Najaar 2022

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 22 september 2022. Prijs € 1295,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Start 24 september 2022. Prijs € 895,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 4 oktober 2022. Prijs € 1395,-…

crkbo_instelling_rgb
kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein