Ochtendmensen zijn concreet, logisch/analytisch, conservatief en hebben zelfcontrole

Ochtend- en avondmensen verschillen in de vierentwintig uurcyclus (circadiaanse ritme) van een aantal biologische variabelen (bijvoorbeeld: lichaamstemperatuur en bepaalde hormoonsecreties) en in psychologische variabelen (bijvoorbeeld stemming en presteren). Circadiaanse ritmen zijn belangrijk want als die niet overeenkomen met het actuele dagritme dan kan dat onwelbevinden geven (denk aan jetlag, ploegendienst, laat naar bed gaan in combinatie met uitslapen in het weekend).
Verschillen in persoonlijkheid zijn echter minder vaak onderzocht. Wat al bekend is, is dat ochtendmensen een gezondere leefstijl hebben en minder extravert zijn dan avondmensen. Wat betreft verschillen in denk- en gedragsstijlen is bekend dat ochtendmensen in vergelijk tot avondmensen een denkstijl hebben die gekenmerkt wordt door:

  • vertouwen op directe ervaringen in plaats van afleiden of abstraheren,
  • meer logisch analytisch zijn dan denkend vanuit gevoelens en persoonlijke waarden.

De gedragsstijl van ochtendmensen wordt in tegenstelling tot avondmensen gekenmerkt door:

  • zelfbeheersing en een neiging om zich respectvol en coöperatief op te stellen naar hun meerderen.
  • een geneigdheid om zich formeel- en aangepast te gedragen in sociale situaties.

De auteurs bevestigen en verdiepen deze inzichten met de huidige studie onder 160 studenten. De mate waarin de deelnemer een ochtend- of avondmens was werd gemeten met de 13 items van de Composite Scale of Morningness (CSM). De persoonlijkheid werd gemeten met de Millon Index of Personality Styles (MIPS).

Resultaat

Er was een trend zichtbaar dat mannen iets meer een avondmens zijn dan vrouwen.

De denkstijl van ochtendmensen kenmerkt zich door:

MeerMinder
Realistisch en zintuiglijk: informatie verwerven via het tastbare en concrete, vertrouwend op directe ervaringen en observatiesminder geneigd tot verbeelding en intuïtie: dus minder voorkeur voor het symbolische of onbekende en meer voor het concreet observeerbare.
Denken geleid: kennis analytisch en logisch verwerken.In plaats van geleid door gevoelens
Behoudend: ze proberen nieuwe kennis nauwgezet te relateren aan- en in te passen in hun al bestaande kennisMinder innovatie gericht in de zin van risico nemen, dingen anders aanpakken.
 

De gedragsstijl van ochtendmensen wordt gekenmerkt door:

Plichtsgetrouw en conformerend: ze neigen tot zelfbeheersing en respectvolle en coöperatieve omgang met hun meerderen.Onconventioneel: ze handelen minder onafhankelijk en niet-conformerend, ze weerstaan tradities minder.
Positieve impressie: ze zijn meer geneigd een positieve indruk te wekken. 

Opmerking samenvatter

Wat betreft het afstemmen van de communicatie op de patiënt kan met deze bevindingen rekening gehouden worden. Het is niet ondenkbaar dat ochtend- en avondmensen ook een verschillende voorkeur hebben voor interventies. Een voorbeeld hypothese: ochtend mensen houden van een concrete aanpak en hebben mogelijk een voorkeur voor progressieve relaxatie. Avondmensen zijn meer gevoelsmatig, symbolisch waardoor ontspanningmethoden die het voelen (emotioneel-lichaamswerk, focussing) of verbeelden aanspreken mogelijk beter aansluiten bij deze patiënten.

Díaz-Morales, J. F. (2007). Morning and evening-types: Exploring their personality styles. Personality and individual differences, 43, 769-778

Meer van Psychfysio

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 2750+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1225+ artikelen

Nieuwsbrief

Najaar 2020

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 2 september 2020. Prijs € 895,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 3 september 2020. Prijs € 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 4 september 2020. Prijs € 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 11 september 2020. Prijs € 595,-...

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Start 19 september 2020. Prijs € 895,-...

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 3 november 2020. Prijs € 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 9 december 2020. Prijs € 875,-...

Voorjaar 2021

Jong danspaar bezig met grondwerk.

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 14 januari. Prijs € 1295,-  ...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 9 februari 2021. Prijs € 1295,-...

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo