Additional menu

In een licht negatieve stemming bedenk je argumenten die hout snijden

Zijn mensen met een opgewekte stemming of juist mensen met een sombere stemming beter in het produceren van overtuigende argumenten? De effecten van stemming op de productie en het effect van overredende boodschappen is nog erg weinig onderzocht. Het interessante is dat naarmate sociale interacties meer (cognitief) complex of ambigue zijn des te groter is de noodzaak dat de beide partijen open en constructief met elkaar omgaan. Tegelijkertijd blijken nu juist het open en constructief met elkaar omgaan gevoelig te zijn voor de invloed van stemmingen. Een kwetsbaar geheel dus.

Er zijn verschillende theorieën die het effect van stemming op communicaties verklaren. Zo kleurt stemming de selectie in informatie die men aanlegt: opgewekte mensen herinneren en gebruiken meer positieve informatie, terwijl mensen met meer sombere stemming het tegengestelde doen.
Een andere theorie laat zien dat mensen met een positieve stemming de informatie meer oppervlakkig en abstract verwerken terwijl mensen met een negatieve stemming juist voorzichtig, precies, concreet en meer systematisch de informatie onderzoeken. Op basis van deze theorie veronderstellen de auteurs dat een licht negatieve stemming er voor zorgt dat er overtuigender boodschappen worden geproduceerd. Dat komt omdat deze stemming er voor zorgt dat de bedenker van de boodschap meer concreet de informatie verwerkt en meer extern gericht is en dus ook beter kan afstemmen. De auteurs beschrijven daarna vier experimenten die deze stelling onderbouwd.

Implicaties

Uit onderzoek blijkt dat positieve stemming vele voordelen heeft. Zo is men in een positieve stemming creatiever, meer behulpzaam, meer flexibel, gemotiveerd en effectief op verschillende taken. Maar uit het huidige onderzoek blijkt dat wat betreft het genereren van goede overtuigende argumenten een positieve stemming juist tegenwerkt en een negatieve stemming in dit opzicht gunstiger is. Er zijn meer aanwijzingen dat een licht negatieve stemming gunstig kan zijn. In een organisatie bijvoorbeeld is doorgaans een positieve stemming gunstig, maar als het aankomt op concrete- en situationeel georiënteerde taken en bottom-up processen dan is een licht negatieve stemming juist gunstiger. Dat komt doordat men dan in het denken ook meer concreet en situationeel georiënteerd raakt.
Er zijn meer voordelen van een (licht) negatieve stemming in onderzoeken gevonden: zo maakt men dan bijvoorbeeld minder beoordelingsfouten.

Opmerking samenvatter

Dat betekent dat een licht negatieve stemming ook binnen de fysiotherapie soms handig is. Je moet je als fysiotherapeut op bepaalde momenten gewoon wat serieuzer gedragen, en de patiënt wat temperen in zijn stemming als het gaat om het nadenken over concrete problemen en het vinden van goede argumenten die hout snijden.

Bron: Forgas, J. P. (2007). When sad is better than happy: Negative affect can improve the quality and effectiveness of persuasive massages and social influence strategies. Journal of Experimental Social Psychology, 43, 513-528.

© www.PsychFysio.nl
P. van Burken

Meer over dit onderwerp bij Psychfysio

Gravatarfoto voor Peter van Burken

Peter van Burken

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Reader Interactions

Om de twee weken 3-6 samenvattingen

Fysiotherapeut? ja nee

6000+ fysiotherapeuten ontvangen de nieuwsbrief.

Cursussen 2019

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start najaar 2020. Prijs: 875,- Inschrijven...

Cursussen 2020

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 7 januari 2020. Prijs 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 januari 2020. Prijs 875,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 9 januari 2020. Prijs 1295,-...

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 11 januari 2020. Prijs 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 13 januari 2020. Prijs 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 15 januari 2020. Prijs 595,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 28 januari 2019. Prijs 1295,-...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 6 mei 2020. Prijs 895,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 22 mei 2020. Prijs 595,-...