In een licht negatieve stemming bedenk je argumenten die hout snijden

Zijn mensen met een opgewekte stemming of juist mensen met een sombere stemming beter in het produceren van overtuigende argumenten? De effecten van stemming op de productie en het effect van overredende boodschappen is nog erg weinig onderzocht. Het interessante is dat naarmate sociale interacties meer (cognitief) complex of ambigue zijn des te groter is de noodzaak dat de beide partijen open en constructief met elkaar omgaan. Tegelijkertijd blijken nu juist het open en constructief met elkaar omgaan gevoelig te zijn voor de invloed van stemmingen. Een kwetsbaar geheel dus.

Er zijn verschillende theorieën die het effect van stemming op communicaties verklaren. Zo kleurt stemming de selectie in informatie die men aanlegt: opgewekte mensen herinneren en gebruiken meer positieve informatie, terwijl mensen met meer sombere stemming het tegengestelde doen.
Een andere theorie laat zien dat mensen met een positieve stemming de informatie meer oppervlakkig en abstract verwerken terwijl mensen met een negatieve stemming juist voorzichtig, precies, concreet en meer systematisch de informatie onderzoeken. Op basis van deze theorie veronderstellen de auteurs dat een licht negatieve stemming er voor zorgt dat er overtuigender boodschappen worden geproduceerd. Dat komt omdat deze stemming er voor zorgt dat de bedenker van de boodschap meer concreet de informatie verwerkt en meer extern gericht is en dus ook beter kan afstemmen. De auteurs beschrijven daarna vier experimenten die deze stelling onderbouwd.

Implicaties

Uit onderzoek blijkt dat positieve stemming vele voordelen heeft. Zo is men in een positieve stemming creatiever, meer behulpzaam, meer flexibel, gemotiveerd en effectief op verschillende taken. Maar uit het huidige onderzoek blijkt dat wat betreft het genereren van goede overtuigende argumenten een positieve stemming juist tegenwerkt en een negatieve stemming in dit opzicht gunstiger is. Er zijn meer aanwijzingen dat een licht negatieve stemming gunstig kan zijn. In een organisatie bijvoorbeeld is doorgaans een positieve stemming gunstig, maar als het aankomt op concrete- en situationeel georiënteerde taken en bottom-up processen dan is een licht negatieve stemming juist gunstiger. Dat komt doordat men dan in het denken ook meer concreet en situationeel georiënteerd raakt.
Er zijn meer voordelen van een (licht) negatieve stemming in onderzoeken gevonden: zo maakt men dan bijvoorbeeld minder beoordelingsfouten.

Opmerking samenvatter

Dat betekent dat een licht negatieve stemming ook binnen de fysiotherapie soms handig is. Je moet je als fysiotherapeut op bepaalde momenten gewoon wat serieuzer gedragen, en de patiënt wat temperen in zijn stemming als het gaat om het nadenken over concrete problemen en het vinden van goede argumenten die hout snijden.

Forgas, J. P. (2007). When sad is better than happy: Negative affect can improve the quality and effectiveness of persuasive massages and social influence strategies. Journal of Experimental Social Psychology, 43, 513-528.

Peter van Burken

Peter van Burken

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1400+ artikelen

Nieuwsbrief

Fysiotherapeut?(Vereist)

Voorjaar 2022

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 20 januari 2022. Prijs € 1195,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 15 februari 2022. Prijs € 1295,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 17 maart 2022. Prijs € 1295,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 1 april 2022. Prijs € 495,-…

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 11 mei 2022. Prijs € 895,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 13 mei 2022. Prijs € 495,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 15 juni 2022. Prijs: € 875,-…

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo