Spreken of schrijven over je levensdoelen werkt heilzaam

Eerder onderzoek toonde al dat schrijven over levenstrauma’s een gunstig effect heeft op psychologisch- en fysiek welzijn. De auteurs in dit onderzoek willen weten of het schrijven of praten over levensdoelen ook een positief effect heeft. King ontdekte al dat schrijven over je ‘Best Posible Self’ (BPS) dezelfde gezondheidsvoordelen gaf als schrijven over psychische trauma’s. Het voordeel van schrijven over BPS is dat dit minder gepaard gaat met opkomen van negatieve emoties.
De auteurs in het huidige onderzoek veronderstellen dat zowel met iemand praten over je beste levensdoelen (BPS) als het schrijven over levensdoelen gunstig is. Ze kijken daarbij ook of de mate van optimisme de resultaten beïnvloedt en welke methode als ‘zwaarder/moeilijker’ ervaren wordt.

Methode

50 vrouwen en 25 mannen (studenten) doen mee. Ze werden willekeurig verdeeld over viergroepen die een combinatie vormde van de volgende twee dimensies:

  • Thema: BPS versus dagschema
  • Expressievorm: geschreven of gesproken expressie

Op vier achtereenvolgende dagen moest men 20 minuten praten of schrijven over het thema. Het schijven over BPS werd als volgt geïntroduceerd: “Stel je voor dat je in de toekomst leeft. Verbeeld je dat alles perfect verlopen is. Je hebt hard gewerkt en het is je gelukt al je levensdoelen te realiseren. Al je levensdromen zijn uitgekomen. Schrijf nu op wat je dan voor je ziet.”

  • In de praat conditie werd deze opdracht voorgelezen en daarna begonnen de deelnemers over dit thema te vertellen tegen een luisteraar die zo neutraal mogelijke luisterde. Dit werd later via een selectie van video-opname gecontroleerd.
  • In de dagschema conditie moesten de deelnemers 20 minuten schrijven of praten over een neutraal onderwerp: in dit geval het dagschema van de volgende dag.

Metingen

  • De deelnemers scorenden op een 5-puntschaal hoe moeilijk ze de opdracht vonden.
  • De Mood Scale (Dienere, e.a., 1984) werd voor en na iedere schrijf-sessie of praat-sessie afgenomen.
  • Ziekte gerelateerd bezoek aan een gezondheidscentrum werd 3 maanden voor het onderzoek tot 3 maanden na het onderzoek gevolgd.
  • De mate van optimisme werd via de LOT-R (Scheier, e.a., 1994) gemeten.

Resultaten

Het praten werd als moeilijker ervaren dan het schrijven. De mensen in de BPS groep ervaren meer positieve en minder negatieve stemmingen dan de dagschema groep. Het praten bleek een minder sterke negatieve stemming te geven dan schrijven. Het gezondheidsbezoek van de BPS groep was significant lager dan in de dagelijks schema groep. Het maakte daarbij niet uit of men schreef of er over sprak. Optimisme bleek de bovenstaande effecten niet te beïnvloeden.

Discussie

Dit is nu het tweede onderwerp waarvan aangetoond is dat schrijven of praten gunstig kan zijn: psychotrauma’s en levensdoelen. Mogelijk zijn er nog andere onderwerpen te bedenken die voor speciale populaties geschikt zijn. Zo kunnen oudere mensen of chronisch zieken misschien baat hebben bij het schrijven over wat ze betekend hebben voor toekomstige generaties of schrijven over socio-emotionele doelen zoals de belevingen met mensen die ze lief hebben.

Spreken of schrijven over je levensdoelen werkt heilzaam

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2023. Prijs € 595,-

Harrist, S., Carlozzi, B.L., McGovern, A.R., Harrist, A.W. . (2007). Benefits of expressive writing and expressive talking about life goals. Journal of research in personality, 41, 923-930.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Meer nieuws van Psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 8 november 2023. Prijs € 595,- …

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 17 november 2023. Prijs € 495,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 10 januari 2024. Prijs € 495,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data 13 januari 2024. Prijs € 995,-…

De Mindful Fysiotherapeut

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 18 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 25 januari 2024. Prijs € 1395,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 28 februari 2024. Prijs € 975,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Data volgen 2024. Prijs € 1395,- Als…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb
NRTO_keurmerk-170px