Spreken of schrijven over je levensdoelen werkt heilzaam

Eerder onderzoek toonde al dat schrijven over levenstrauma’s een gunstig effect heeft op psychologisch- en fysiek welzijn. De auteurs in dit onderzoek willen weten of het schrijven of praten over levensdoelen ook een positief effect heeft. King ontdekte al dat schrijven over je ‘Best Posible Self’ (BPS) dezelfde gezondheidsvoordelen gaf als schrijven over psychische trauma’s. Het voordeel van schrijven over BPS is dat dit minder gepaard gaat met opkomen van negatieve emoties.
De auteurs in het huidige onderzoek veronderstellen dat zowel met iemand praten over je beste levensdoelen (BPS) als het schrijven over levensdoelen gunstig is. Ze kijken daarbij ook of de mate van optimisme de resultaten beïnvloedt en welke methode als ‘zwaarder/moeilijker’ ervaren wordt.

Methode

50 vrouwen en 25 mannen (studenten) doen mee. Ze werden willekeurig verdeeld over viergroepen die een combinatie vormde van de volgende twee dimensies:

  • Thema: BPS versus dagschema
  • Expressievorm: geschreven of gesproken expressie

Op vier achtereenvolgende dagen moest men 20 minuten praten of schrijven over het thema. Het schijven over BPS werd als volgt geïntroduceerd: “Stel je voor dat je in de toekomst leeft. Verbeeld je dat alles perfect verlopen is. Je hebt hard gewerkt en het is je gelukt al je levensdoelen te realiseren. Al je levensdromen zijn uitgekomen. Schrijf nu op wat je dan voor je ziet.”

  • In de praat conditie werd deze opdracht voorgelezen en daarna begonnen de deelnemers over dit thema te vertellen tegen een luisteraar die zo neutraal mogelijke luisterde. Dit werd later via een selectie van video-opname gecontroleerd.
  • In de dagschema conditie moesten de deelnemers 20 minuten schrijven of praten over een neutraal onderwerp: in dit geval het dagschema van de volgende dag.

Metingen

  • De deelnemers scorenden op een 5-puntschaal hoe moeilijk ze de opdracht vonden.
  • De Mood Scale (Dienere, e.a., 1984) werd voor en na iedere schrijf-sessie of praat-sessie afgenomen.
  • Ziekte gerelateerd bezoek aan een gezondheidscentrum werd 3 maanden voor het onderzoek tot 3 maanden na het onderzoek gevolgd.
  • De mate van optimisme werd via de LOT-R (Scheier, e.a., 1994) gemeten.

Resultaten

Het praten werd als moeilijker ervaren dan het schrijven. De mensen in de BPS groep ervaren meer positieve en minder negatieve stemmingen dan de dagschema groep. Het praten bleek een minder sterke negatieve stemming te geven dan schrijven. Het gezondheidsbezoek van de BPS groep was significant lager dan in de dagelijks schema groep. Het maakte daarbij niet uit of men schreef of er over sprak. Optimisme bleek de bovenstaande effecten niet te beïnvloeden.

Discussie

Dit is nu het tweede onderwerp waarvan aangetoond is dat schrijven of praten gunstig kan zijn: psychotrauma’s en levensdoelen. Mogelijk zijn er nog andere onderwerpen te bedenken die voor speciale populaties geschikt zijn. Zo kunnen oudere mensen of chronisch zieken misschien baat hebben bij het schrijven over wat ze betekend hebben voor toekomstige generaties of schrijven over socio-emotionele doelen zoals de belevingen met mensen die ze lief hebben.

Bron: Harrist, S., Carlozzi, B.L., McGovern, A.R., Harrist, A.W. . (2007). Benefits of expressive writing and expressive talking about life goals. Journal of research in personality, 41, 923-930.

© www.PsychFysio.nl
P. van Burken

Meer over dit onderwerp bij Psychfysio

Dans je vrij van pijn. Een cursus voor mensen met chronische pijn.

Peter van Burken

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Nieuwsbrief

Database met 1225+ artikelen

Voorjaar 2020

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 19 maart. Prijs 1095,-  ...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 22 april 2020. Prijs 895,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 22 mei 2020. Prijs 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 26 mei 2020. Prijs 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 3 juni 2020. Prijs 875,-...

Najaar 2020

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 1 september 2020. Prijs 1295,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 3 september 2020. Prijs 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 4 september 2020. Prijs 595,-...

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Start 19 september 2020. Prijs 895,-...

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 3 november 2020. Prijs 595,-...

Data volgen

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start najaar 2020. Prijs: 875,-  ...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start voorjaar 2021. Prijs 875,- Inschrijven...