Veel regelruimte op het werk zonder steun verklaart nekklachten

Recente studies naar psychosociale factoren in een werksetting laten zien dat vooral combinaties van verschillende psychosociale factoren het risico op nek- en schouderpijn verhogen en niet zozeer één individuele factor. Een veel gevonden combinatie is dat hoge werklast in combinatie met weinig invloed kunnen uitoefenen op de werkorganisatie (= regelruimte) de klachten verklaard. Andere laten zien dat ook een gebrek aan sociale steun op het werk een relatie vertoont met nekpijn. Deze drie factoren worden samengevat in het Demand-Control-Support model (DCS) van Karasek. Toch is om methodologische redenen nog meer onderzoek nodig op dit gebied. Want soms zijn de effecten van werklast, regelruimte en sociale steun minder eenduidig doordat vele verschillende beroepen tegelijk onderzocht zijn. En binnen verschillende beroepen spelen nu eenmaal verschillende factoren. Vandaar dat de onderzoekers de relatie tussen het DSC-model en nekpijn in een homogene groep van medewerkers wil onderzoeken. In dit geval vrouwelijke kantoormedewerkers. Nieuw is dat behoudens het effect van DCS-factoren op nekpijn, de auteurs ook kijken naar het effect op beperkingen (uitgedrukt in de Neck Disability Index: NDI).

Methode

Een aantal bedrijven/instellingen worden gevraag te participeren in het onderzoek. Uiteindelijk worden er 333 vragenlijsten terug gezonden (30% respons) vanuit 12 organisaties. Met vragenlijsten werden de elementen uit het DSC-model onderzocht. Dit werd gecorreleerd met vragen naar nekklachten (de laatste 12 maanden), acute pijn (de laatste 7 dagen), en beperkingen (NDI). Om goed zicht te krijgen op het effect van het DCS model alleen werden individuele- en fysieke factoren die ook kunnen bijdrage aan nekpijn er uit gefilterd (via statistische regressie technieken). Dit waren factoren zoals leeftijd, werktype, sport, werkstatus, roken, brilgebruik, body mass index, eerdere nekklachten, negatieve stemming, fysieke ergonomische aspecten en taakaspecten. (aantal uren in één houding, werkstation ergonomie etc).

Resultaten

82% rapporteert nekklachten in de afgelopen 12 maanden. 58% had nekklachten in de laatste 7 dagen. De beperkingen op de NDI waren mild te noemen.
Lage sociale steun van de leidinggevende was significant geassocieerd met meer nekklachten (in 12 maanden) en meer beperkingen op NDI. De overige elementen uit het DCS hadden elk op zicht geen onafhankelijk effect op nekklachten of nekpijn/beperkingen. Wat wel naar voren kwam is dat een bepaalde combinatie van factoren binnen het DCS-model ongunstig was voor nekbeperkingen (NDI): als er weinig sociale steun is van de leidinggevende bij een hoge werklast, dan leidt het hebben van veel regelruimte juist tot meer nekpijn en beperkingen. Hier zien we dus dat het hebben van regelruimte juist nadelig is als de taakeisen hoog zijn en de steun van de leidinggevende laag is. Dit negatieve effect van regelruimte was alleen zichtbaar bij administratieve medewerkers en niet bij de managers.

Beschouwing

Het hebben van regelruimte wordt doorgaans als een buffer gezien tegen werkstress. Ander onderzoek toonde echter ook al dat dit niet altijd het geval is. Dit onderzoek bevestigd de uitzondering op de regel: veel regelruimte hebben is ongunstig, vooral administratieve medewerkers als er weinig steun is van de leidinggevende en de werkeisen hoog zijn.

Johnston, V., Jimmieson, N.L., Souvlis, T., Jull, G. (2007). Interaction of psychosocial risk factors explein increased neck problems among female office workers. Pain, 129, 311-320.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Meer nieuws van Psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 16 jaar lang. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 14 maart 2023. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 30 maart 2023. Prijs € 1395,-…

De Running Fysiotherapeut

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 10 mei 2023. Prijs € 995,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 15 mei 2023. Prijs € 975,-…

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 20 mei 2023. Prijs € 495,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 24 mei 2023. Prijs € 495,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn - Wervelkolom -

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 14 juni 2023. Prijs € 975,- …

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn - Extremiteiten -

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 16 juni 2022. Prijs: € 975,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2023. Prijs € 595,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb
NRTO_keurmerk-170px