Slaapgerelateerde ademdisfunctie heeft een verband met werkstress

Slaapgerelateerde ademdisfuncties zijn korte episodes van geheel of gedeeltelijke obstructie van de luchtwegen tijdens de slaap. De belangrijkste symptomen zijn snurken, benauwdheid, gevoel van stikken, en naar lucht happen. Daardoor wordt de slaap onderbroken en is men overdag overmatig slaperig. Dit is niet zonder gevolgen, want daardoor heeft men een tot wel 6 keer verhoogde kans op een werkongeval. Bovendien is er een associatie met hypertensie, CVA, diabetes, depressie. De prevalentie van slaapgerelateerde ademdisfunctie ligt tussen de 3,1% en 26% (afhankelijke van populatie en definitie). Mannen 2 á 3 keer vaker dan vrouwen. Overgewicht, roken en overmatig alcohol gebruikt hebben een verband met de dysfunctie. Mogelijk ook dat (werk)stress een rol speelt. Bekend is immers dat stress de slaap beïnvloedt: kortere slaapduur, slechte kwaliteit, frequent ontwaken, en overmatige slaperigheid overdag.

Methode

Om de relatie tussen werkstress en slaapgerelateerde ademdisfunctie verder te onderzoeken benaderden de onderzoekers 1940 werknemers uit 296 ondernemingen. De respons was 78,1%.
Werkstress werd gemeten met de Generic Job Stress Questionnaire (GJSQ) van het NIOSH. De slaapgerelateerde ademdisfunctie werd onder andere gemeten met vragen of men zelf dergelijke symptomen waargenomen had, of dat een familielid daarop gewezen heeft. Naast deze hoofdvariabelen werden nog een aantal variabelen gemeten die mogelijk ook een relatie hebben met slaapgerelateerde ademdisfunctie, zoals leeftijd, scholingsniveau, werktype, lijfstijl factoren zoals roken, overgewicht etc.
Via multiple logistische regressie analyse werden daarna de relaties tussen werkstress en slaapgerelateerde ademdisfunctie berekend.

Resultaat

De prevalentie van slaapgerelateerde ademdisfunctie bleek 6,7% te zijn. Na het uitfilteren van potentiële andere verklarende factoren bleken de volgende werkstress factoren geassocieerd met slaapgerelateerde ademdisfunctie:

  • Lage steun van leidinggevende,
  • Hoge onzekerheid over toekomst van baan,
  • Interpersoonlijke werkconflicten,
  • Depressieve symptomen,
  • Werkontevredenheid,
  • Variatie in werklast,
  • Zwaarte van de werklast

De gevonden relatie tussen werkstress en slaapgerelateerde ademdisfunctie was ‘dosis’ afhankelijk.

Bespreking

De relatie tussen werkstress en ademgerelateerde slaapproblemen kan zich uiten in twee richtingen. Mensen met verstoorde slaap zijn meer geïrriteerd, minder psychisch belastbaar en ervaren daardoor meer conflicten en werkstress.Omgekeerd kan werkstress deze ademdisfunctie veroorzaken. De exacte psychofysiologische route leggen de auteurs daarbij niet uit.

Nakata, A., Takahashi, M., Ikeda, T., Haratani, T., Hojou, M., Araki, S. (2007). Perceived job stress and sleep-related breathing disturbance in Japanese male workers. Social Science & medicine, 64, 2520-2532.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog / ex-fysiotherapeut. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en Fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Meer nieuws van Psychfysio:

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 3000+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Nieuwsbrief

Elke twee weken 3 samenvattingen voor fysiotherapeuten. Gratis, al 17 jaar. 6000+ fysiotherapeuten gingen je voor.

Database met 1500+ artikelen

Voorjaar 2023

De Running Fysiotherapeut

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 10 mei 2023. Prijs € 995,-…

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 15 mei 2023. Prijs € 975,-…

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 24 mei 2023. Prijs € 495,-…

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn - Wervelkolom -

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 14 juni 2023. Prijs € 975,- …

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn - Extremiteiten -

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start 16 juni 2022. Prijs: € 975,-…

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

Werken met beleving en emotie binnen de fysiotherapie

3 dagen. Start 4 september 2023. Prijs € 595,-…

Vrouw doet pilates oefeningen en voorkomt daardoor rugpijn.

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 5 september 2023. Prijs € 1395,-…

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 7 september 2023. Prijs € 1395,-…

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-fysiotherapie)

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-fysiotherapie)

3 dagen. Start 12 september 2023. Prijs € 695,-…

De Mindful Fysiotherapeut

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 14 september 2023. Prijs € 1395,-…

Pijn- en Stressmanagement technieken

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 15 september 2023. Prijs € 595,-…

Vrouw stretcht mindfull tegen rugpijn.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Start 6 oktober 2023. Prijs € 995,-…

kngf-logo-klein
keurmerk-fysiotherapie-logo-klein
crkbo_instelling_rgb
NRTO_keurmerk-170px