Ook de kracht van de heupflexoren neemt toe door mentale krachtraining

Er zijn nu vele onderzoeken die aantonen dat het in verbeelding oefenen allerlei cognitieve en fysieke vaardigheden (skills) kan verbeteren. Het is echter nog niet volledig duidelijk of mentale training ook de spierkracht verbetert. Ranganathan e.a. tonen in 2004 aan dat abductiekracht van de vinger met 35% toeneemt als men deze krachttraining in verbeelding uitvoert. De verklaring achter het effect wordt gezocht in een verhoogde corticale output die na de training gegenereerd kan worden.
In het huidige onderzoek willen de auteurs kijken of deze effecten ook bij de heupflexoren behaald worden.

Methode

Daartoe verdelen ze dertig sportieve studenten over drie groepen van elk 10 proefpersonen:

  • Mentale training groep: patiënten moesten zich verbeelden dat ze de trainingsgewichten daadwerkelijk in een fitness apparaat omhoog drukten. De uitvoering die men zich moest voorstellen was conform de regels van krachttraining.
  • Fysieke training groep: de patiënten trainden daadwerkelijk de kracht van de heupflexoren.
  • Controle groep: deze kregen geen mentale- of fysieke training.

De mentale- en fysieke trainingen werden 5 keer per week 15 minuten uitgevoerd, gedurende twee weken.

Resultaten

De kracht neemt in twee weken met 24% toe in de mentale traininggroep en met 28% in de fysieke traininggroep (beide statistisch significant). De kracht verbetert niet significant in de controle groep.
Deze resultaten liggen qua strekte in de buurt van de bevindingen van Ranganathan (2004). Deze indrukwekkende toename in kracht worden echter niet altijd gevonden: Reiseer (2005) zag slechts 5,7% toename in kracht op een bench press na mentale training. In de eerste nieuwsbrief van PsychFysio beschreven we het onderzoek van Sidaway e.a. (2005), deze onderzoekers haalden met hun verbeeldingsprotocol 17,5% krachtswinst in de dorsaalflexoren van de voet.

Opmerkingen samenvatter

Al met al lijkt dit een veel belovende interventie om de kracht van patiënten op pijl te brengen/houden die door een aandoening niet in staat zijn daadwerkelijk het ledemaat te belasten (trainen). Effect onderzoek naar het verminderen of voorkomen van de negatieve effecten van immobilisatie van een ledemaat in een revalidatiesetting lijkt een interessante volgende stap.

Shackell, E.M., Standing, L.G. (2007). Mind over matter: mental training increases physical strength. North American Journal of Psychology, 9, 1, 189-200.

Meer van Psychfysio

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Zin in een leuke en boeiende cursus?

Kijk dan hier voor inspiratie!

" 2750+ tevreden fysiotherapeuten gingen je voor. "

Database met 1300+ artikelen

Nieuwsbrief

Voorjaar 2021

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 14 januari 2021. Prijs € 1295,-...

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 9 februari 2021. Prijs € 1295,-...

Rustig uitgevoerde aandachtsvolle beweging op de grond.

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Data volgen. Prijs € 895,- Inschrijven Bij...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 27 januari 2021. Prijs € 595,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 11 februari 2021. Prijs € 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 23 maart 2021. Prijs € 595,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 19 maart 2021. Prijs € 595,-...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 21 april 2021. Prijs € 895,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 9 juni 2021. Prijs € 875,-...

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 18 mei 2021. Prijs € 595,-...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start 8 april 2021. Prijs € 875,-...

CRKBO
KNGF-logo
keurmerk-fysiotherapie-logo