Is het wel of juist niet goed om je gevoel te volgen?

We verschillen in de mate waarin we onze gevoelens volgen. Dat wil zeggen: in de mate dat we onze gevoelens opmerken en er naar handelen. Zo gesteld lijkt het alsof de geneigdheid je gevoelens te volgen slechts één dimensie is. De auteurs in dit artikel stellen echter dat de neiging je gevoelens te volgen uit meerdere dimensies bestaat. Zo kan die geneigdheid bijvoorbeeld verschillend zijn voor positieve en negatieve emoties. Sommige mensen zijn meer geneigd naar hun negatieve gevoelens te luisteren, andere zijn meer geneigd naar hun positieve gevoelens te luisteren.
Op zich is het aannemelijk dat ‘je gevoelens volgen’ in bovenstaande tweedeling te onderscheiden is, want ook binnen de hersenen worden positieve gevoelens en negatieve gevoelens door verschillende hersensstructuren gestuurd, die relatief onafhankelijk van elkaar zijn.

Is je gevoelens volgen gunstig?

De uitkomsten van onderzoek naar het effect van ‘je gevoelens volgen’ geven geen eenduidig antwoord of het nu gunstig is voor je functioneren of juist niet. De auteurs menen dat dit op te lossen is door meer precies te kijken naar het volgen van negatieve gevoelens of positieve gevoelens, want dat zou wel eens veel uit kunnen maken. Onderzoek toonde al dat aanacht voor positieve stimuli geassocieerd is met optimisme en welzijn, terwijl aandacht voor negatieve stimuli geassocieerd is met angst en depressie.

Een vragenlijst om de geneigdheid tot het volgen van je gevoelens te meten

De onderzoekers beschrijven in dit artikel het ontwikkelen van een 16-item vragenlijst die de neiging om ‘je gevoelens te volgen’ meet. Deze FAST (Following Affective States Test) bleek bij test-hertest van één week betrouwbaar (zie bijlage).

Uit hun onderzoek onder een grote groep psychologie studenten blijkt dat men in het algemeen meer geneigd is de positieve gevoelens te volgen dan de negatieve. Enkele richtgetallen voor gemiddelden (enigszins afgerond):

Fol-NegFol-PosIgn-NegIgn-Pos
Vrouw3.004.402.801.53
Man2.864.252.951.88

 

Geneigd zijn positieve gevoelens te volgen is gunstig, negatieve niet

In daaropvolgend onderzoek correleren de auteurs de FAST met een enorm palet van psychologische vragenlijsten op het gebied van emoties, psychologisch welzijn, toenadering versus vermijding, en motivatie. Daaruit blijkt dat het volgen van negatieve emoties (Fol-Neg) geassocieerd is met negatief psychologisch functioneren (minder welzijn, zelfwaarde, meer angst etc), terwijl het volgen van positieve gevoelens geassocieerd is met goed psychologisch functioneren. Het negeren van positieve of negatieve gevoelens (Ign-Pos en Ign-Neg) heeft geen duidelijke associaties met psychologisch functioneren.

Als vuistregel kwam ook naar voren dat het volgen van negatieve emoties geassocieerd is met vermijding, terwijl het volgen van positieve gevoelens geassocieerd is met toenadering.

In het laatste deel van hun onderzoek kijken ze of de FAST kan voorspellen of men gevoelens opmerkt, erop reageert en er naar handelt. Daartoe gebruiken ze vier experimenten. Hun vermoeden wordt bevestigd. Mensen die positieve emoties volgen verschillen van mensen die negatieve emoties volgen: mensen die positieve emoties volgen merken meer positieve emoties stimuli op, reageren meer op positieve gebeurtenissen, en gebruiken hun positieve stemming meer. Mensen die hoog scoren op ‘volgen van negatieve gevoelens’ merken meer negatieve emotie stimuli op, en reageren meer op negatieve gebeurtenissen en zetten negatieve gevoelens meer in.

Al met al moet de uitspraak ‘je gevoelens volgen is goed’ dus genuanceerd beantwoord worden: het hangt er maar vanaf welke gevoelens. Als men geneigd is positieve gevoelens op te merken en er naar te handelen dan is dat doorgaans gunstig. Maar niet als men meer geneigd is zijn negatieve gevoelens te volgen.

Bron: Gasper, K., Bramesfedl, K.D. (2006). Should I follow my feelings? How individual differences in following feelings influence affective well-being, experience, and responsiveness. Journal of research in personality, 40, 986-1014.

FAST
Gasper, K., Bramesfedl, K.D. (2006)
(Vrijvertaald: P. van Burken, 2007)

0 = sterk mee oneens, 3 niet mee eens, niet mee oneens, 6 sterk mee eens

1. Ik geef altijd toe aan mijn negatieve emotiesCroreFol-Neg
2. Als ik me ergens goed over voel dan streef ik dat meestal na.0–1–2–3–4–5–6Fol-pos
3. Ik laat mijn positieve stemming niet mijn gedrag beïnvloeden.0–1–2–3–4–5–6Ign-Pos
4. Het is meestal zonde van de tijd om over negatieve emoties na te denken0–1–2–3–4–5–6Ign-Neg
5. Ik schenk vaak veel aandacht aan mijn positieve emoties0–1–2–3–4–5–6Fol-Pos
6. Men moet zich nooit door negatieve emoties laten leiden.0–1–2–3–4–5–6Ign-Neg
7. Mensen moeten de wijze waarop ze hun werk doen niet laten beïnvloeden door positieve gevoelens.0–1–2–3–4–5–6Ign-Pos
8. Ik neig ertoe meer aandacht te besteden aan mijn negatieve stemmingen dan aan mijn positieve stemmingen0–1–2–3–4–5–6Fol-Neg
9. Positieve gevoelens geven richting aan het leven0–1–2–3–4–5–6Fol-Pos
10. Ik besteed aandacht aan mijn negatieve gevoelens0–1–2–3–4–5–6Fol-Neg
11. Men moet zich nooit laten leiden door positieve emoties0–1–2–3–4–5–6Ign-Pos
12. Als mensen een beslissing nemen moeten ze zich nooit laten beïnvloeden door hun negatieve gevoelens.0–1–2–3–4–5–6Ign-Neg
13. Ik geef altijd toe aan mijn positieve emoties0–1–2–3–4–5–6Fol-Pos
14. Aandacht aan je bedroefdheid kan zorgen dat je het spoor in het leven kwijtraakt.0–1–2–3–4–5–6Ign-Neg
15. Ik neig ertoe meer stil te staan bij mijn negatieve gevoelens dan anderen doen.0–1–2–3–4–5–6Fol-Neg
16. Ik probeer niet toe te geven aan mijn positieve emoties0–1–2–3–4–5–6Ign-Pos

© www.PsychFysio.nl
P. van Burken

Meer over dit onderwerp bij Psychfysio

Dans je vrij van pijn. Een cursus voor mensen met chronische pijn.

Peter van Burken

Dertig jaar ervaring als fysiotherapeut/psycholoog. Auteur van Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut en het boek Mindfulness en fysiotherapie. Initiator en docent Psychfysio opleidingen.

Nieuwsbrief

Database met 1225+ artikelen

Voorjaar 2020

Dansante Fysiotherapie op basis van Laban/Bartenieff

8 dagen. Start 19 maart. Prijs 1095,-  ...

De Running Fysiotherapeut

5 dagen. Start 22 april 2020. Prijs 895,-...

Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen

3 dagen. Start 22 mei 2020. Prijs 595,-...

Acceptance and Commitment Therapy bij pijn

3 dagen. Start 26 mei 2020. Prijs 595,-...

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Wervelkolom –

4 dagen. Start 3 juni 2020. Prijs 875,-...

Najaar 2020

Fysiopilates opleiding

9 dagen. Start 1 september 2020. Prijs 1295,-...

De Mindful Fysiotherapeut

8 dagen. Start 3 september 2020. Prijs 1295,-...

Praktijk – Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

3 dagen. Start 4 september 2020. Prijs 595,-...

Belevingsgericht lichaamswerk binnen de fysiotherapie

5 dagen. Start 19 september 2020. Prijs 895,-...

Pijn- en Stressmanagement technieken

3 dagen. Start 3 november 2020. Prijs 595,-...

Data volgen

Motorisch trainen bij musculoskeletale pijn – Extremiteiten –

4 dagen. Start najaar 2020. Prijs: 875,-  ...

Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut

5 dagen. Start voorjaar 2021. Prijs 875,- Inschrijven...